Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:50
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za nemocnou sestru

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:25
  • kaple Narození Panny Marie
  • Označení: Rovensko (Rovensko)

  Za +rodiče Hajtmarovy

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • filiální kostel sv. Barbory
  • Označení: Barbora (Zábřeh)

  za nemocného P. Jaroslava a k devíti kůrům andělským

29. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + rodinu Maturovu a za DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a + rodinu Krieglerovu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živé a + farníky

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Boženu Štáblovou, živé rodiny a za DO

4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za manžela, rodinu Jaškovu a Krňávkovu, za dar zdraví, přímluvu PM a za DO

6sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za Boží požehnání pro Ligu pár páru

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:50
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za zesnulého Cyrila Macka s prosbou o pokojné spočinutí jeho duše u Pána

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za DO

8Neposkvrněného srdce Panny Marie
910. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Emila Hampla, rodiče z obou stran, za živé i + rodiny a DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a + rodinu Papákovu, Šustkovu a Rábelovu a za ochranu PM pro živé rodiny a za DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:20
  • farní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Mírov farní kostel (Mírov)

  Za * a + rodinu Horníčkovu, Šumovu a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:55
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Vyšehorky farní kostel (Vyšehorky)

  AIDN+

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živé a + farníky

10pondělí 10. týdne v mezidobí
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za zesnulého Miroslava Ficnera a prosbu o odpuštění, smíření a pokojné spočinutí jeho duše u Pána

11sv. Barnabáše, apoštola
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:35
  • filiální kostel sv. Barbory
  • Označení: Barbora (Zábřeh)

  Za zesnulou Boženu Ficnerovou, rozenou Mackovou a prosbu o odpuštění, smíření a pokojné spočinutí její duše u Pána.

12středa 10. týdne v mezidobí
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Na  úmysl dárce

13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou rodinu Čížkovu, ochranu Panny Marie a za DO

14pátek 10. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:35
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné, za * rodiny, dar zdraví a ochranu PM

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a + rodinu Smékalovu a Unzeitigovu a za DO

15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:35
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a zemřelou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • kostel sv. Barbory

  Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory, varhaníky, uklízečky a květinářky

1611. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Františka a Evu Jaškovy, syna Radka, rodiče z obou stran, DO a za živé rodiny

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za Albínu Sojákovu a Miloše Sojáka

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Ladislava Weichsela a živou rodinu

17pondělí 11. týdne v mezidobí
18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:25
  • Erlebachova bouda

  Za rodinu Tomáškovu

 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + rodinu Grézlovu, Kočírkovu a Čecháčkovu a za ochranu PM pro živé rodiny

20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:35
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Ráječek (Ráječek)

  Za + rodiče z obou stran, zetě Miroslava, * rodinu, dar zdraví, DO a ochranu PM

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Na poděkování za dar života a manželství

21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:35
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + Annu Vašatovou, sourozence, rodiče a DO

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + rodiče z obou stran, prarodiče, synovce, bratra a DO

22sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie
2312. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a + rodinu Janíčkovu, přízeň, za DO, s prosbou o další Boží požehnání

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + manžela, vnuka, dceru, rodiče z obou stran, s prosbou o požehnání a ochranu PM pro živé rodiny

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živou a + rodinu Krňávkovu a Marešovu

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:05
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + manžela, děti s rodinami, dar zdraví a DO

25úterý 12. týdne v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:35
  • filiální kostel sv. Barbory
  • Označení: Barbora (Zábřeh)

  Za rodiče Hackenbergerovi, sourozence a jejich rodiny

26středa 12. týdne v mezidobí
 • 09:25 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:25 - 10:15
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za + tatínka Josefa Fojta, jeho manželku, dar víry a za Boží požehnání pro živou rodinu

27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za * a + rodinu z obou stran, dar zdraví a DO

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:35
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  ( volná intence )

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za dar víry - Chraň, Pane, naši víru, abychom vždycky a ve všem spoléhali na tebe

29sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za vlastní posvěcení

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • kostel sv. Barbory

  Na poděkování za dar života 80 let a za živou a + rodinu Švédovu

3013. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za Pavlíka, švagra Rudolfa, sestru a za DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za Jaroslava Lukáše, za živou rodinu a DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Farní kostel Zábřeh (Zábřeh)

  Za živé a + farníky