Kurzy Alfa

Kurzy Alfa

Cílem Kurzů Alfa je představit hledajícím živého Ježíše a křesťanství.

Jedná se o jednoduchý a nenátlakový až zábavný program, který během setkání nabízí společné zamyšlení v diskusních skupinkách na předložená témata.

 Komu je kurz Alfa určen?

Každému:

  • kdo se chce seznámit s křesťany a křesťanstvím,
  • kdo chce upevnit základy své víry,
  • kdo má pocit, že se mu nedaří žít jako křesťanovi,
  • všem lidem, kteří si kladou otázky, zda Bůh existuje, kdo je Ježíš Kristus, co nám říká bible, zda není víra v dnešním světě zbytečná apod.,
  • těm, kdo Boha teprve hledají anebo znovuobjevují ve svém životě.

Jak kurz Alfa probíhá?

Je to cyklus setkání s přednáškami a následnou diskuzí ve skupinkách. Každé setkání začíná společným občerstvením v přátelské atmosféře. Promluvy jsou na klíčová křesťanská témata. Ve skupinkách je pro každého účastníka vytvořen prostor, kde se může vyjadřovat k tématu nebo klást otázky. Na Alfě není žádná otázka pokládaná za nevhodnou nebo zaujatou.
Součástí kurzu je také možnost strávit společný víkend.

Vše je založeno na vzájemné úctě a respektu, hostitel host.

Témata přednášek

Úvodní setkání: Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné? Nebo jde v životě o něco víc?

* Kdo je to Ježíš?

* Proč Ježíš zemřel?

* Jak získat víru?

* Proč a jak se modlit?

* Proč a jak číst bibli?

* Jak nás Bůh vede?

* Jak odolat zlému?

* Proč a jak mluvit o víře?

* Uzdravuje Bůh i dnes?

* A co církev?

* Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

Téma víkendu: Kdo je Duch svatý? Co Duch svatý dělá? Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

Kolik to stojí?

Za kurz Alfa se žádné poplatky nevybírají.
Dle vlastního uvážení může každý přispět na občerstvení.

Kdy se koná?

Kurz Alfa již nyní probíhá a není možné se na něj přihlásit. Další kurz je připravován na podzim roku 2025, přesný termín bude s předstihem zveřejněn.
Probíhá v prostorách „Devítky“ (bývalá ZUŠ na Farní ulici).

Organizuje:

Římskokatolická farnost Zábřeh

koordinátor kurzu: Mgr. Karla Hrochová

tel.: 737 295 087 (je funkční pouze v okamžiku zveřejnění pořádání nového kurzu)

e-mail: [email protected] (aktivní podobně jako v případě telefonního kontaktu)

Odkazy:

http://www.kurzyalfa.cz/