Česká křesťanská akademie

Česká křesťanská akademie

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh

 

Česká křesťanská akademie, z. s. (dále jen ČKA) přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice. Sdružuje občany, kteří chtějí tomuto rozvoji napomáhat a kteří se hlásí k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti, i organizace, hlásící se ke stejným cílům. Zve ke členství i ke spolupráci příslušníky různých křesťanských vyznání i občany bez vyznání. ČKA spolupracuje s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a s organizacemi, které podobným způsobem působí v zahraničí. (Stanovy, článek 1)

Sídlo se nachází v Praze (v emauzském klášteře), ČKA však působí po celé České republice. Sestává z individuálních členů sdružených v místních skupinách (cca v 70 městech a obcích) a odborných sekcích (např. uměnovědná, ekologická, psychoterapeutická) i kolektivních členů (např. Asociace kolegií katolických lékařů).

Občanské sdružení Křesťanská akademie Praha vzniklo krátce po listopadu 1989 a navázalo na práci podzemních teologických a filosofických kroužků z doby předchozí. U jeho zrodu stálo mnoho významných osobností. Prvním prezidentem se stal známý katolický teolog, filosof, obhájce lidských práv a politický vězeň prof. ThDr. Josef Zvěřina. Ten však již v srpnu 1990 zemřel a jeho nástupcem byl zvolen prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík, jeden z jeho nejvýznamnějších žáků. Halíkova volba byla opět potvrzena v roce 1993, kdy bylo také sdružení přejmenováno na Českou křesťanskou akademii, a poté znovu v dalších letech, v čele stojí do současnosti. Současnými viceprezidenty jsou prof. Pavel Hošek, Th.D. a doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

 

Místní skupina Zábřeh byla ustanovena v prosinci roku 2004. Prvním předsedou se stal Ing. Mgr. František Srovnal, později Mgr. Jiří Tengler a od r. 2009 ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD.

Místní skupina Zábřeh za dobu své existence uspořádala již desítky přednášek pro veřejnost, několik koncertů i poznávacích výletů, spolupořádala přednášky na školách a aktuálně i ve Věznici Mírov. Spolupracuje s církvemi i dalšími subjekty ve městě.

 

kontakty

oficiální stránky ČKA: www.krestanskaakademie.cz

místní skupina Zábřeh - facebookový profil: Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh

předsedkyně místní skupiny ČKA Zábřeh - Jana A. Nováková: [email protected]