Zapsat intenci

Zapsat intenci

Chci zapsat úmysl v Zábřeze.

Úmysl se zapisuje v kanceláři farnosti. Nejlépe ve farních hodinách. Zapisujeme úmysly vždy na půl roku. Od prosince tedy zapisujeme na 1. pololetí dalšího roku (leden-červen). Od června zapisujeme na 2. pololetí (červenec-prosinec). Telefonicky zapisujte úmysly pouze ve farních hodinách nebo po předchozí domluvě.

 

Chci zapsat úmysl v Mírově, Vyšehorkách, ...

Úmysl na mši svatou musíte zapsat přímo v daném kostele či kapli. Na všech místech vám poradí kostelníci. Při zapisování intence je třeba také uvést kontakt na sebe (telefonní číslo), abychom vás v případě změn termínu nebo času mše mohli informovat. 

 

Kolik se platí?

Mše svatá má nevyčíslitelnou hodnotu a není možné ji zaplatit. Je zvykem, že po odsloužení mše svaté mohou věřící dát knězi tzv. mešní stipendium, tedy dar za odsloužení mše svaté. Výše daru není stanovena, kněz nesmí dar vyžadovat. V naší farnosti je zvykem přinést stipendium v obálce po mši svaté osobně knězi. Pokud se mše svaté nikdo z rodiny neúčastní, je možné dát stipendium předem nebo dodatečně na faře. V takovém případě je třeba jasně označit obálku datem sloužené mše svaté.

 

Jak má vypadat úmysl na mši svatou?

Mše sv. je nejsilnější modlitbou církve: už v ní samotné je Boží požehnání, ochrana a pomoc (není potřeba to psát do úmyslu mše sv.); např. když dáváme úmysl „za živou a zemřelou rodinu Fafrňáčkovu“ znamená to, že je tam i Boží požehnání a ochrana pro celou rodinu, jak svatých, Panny Marie i Nejsvětější Trojice.

Úmysly se mají sloužit co nejkonkrétněji – ne za celé rody a rodokmeny.

Úmysl by se měl vejít do Farních listů max. na dva řádky, aby byl čitelný.

Nepoužíváme familiérní oslovení (např. „Evičku, vnoučka Pepíčka, tetičku Bětušku apod.“) – mše sv. má být důstojná.

 

Chci nechat odsloužit mši svatou, ale již není vhodný termín

V tom případě vám nabízíme možnost tzv. volných intencí. U některého z kněží nebo v kanceláři zapíšete úmysl a připojíte mešní stipendium. Kněží poté odslouží mši svatou, jakmile to bude možné (ve volné dny, při koncelebraci). Jde o stejný systém, který funguje např. na Sv. Hostýně.

 

Co je to úmysl (intence) mše svaté?

Mše svatá je hlubokou formou modlitby. Je to modlitba ve společenství. Tak jako modlitba znamená předkládat Pánu Bohu své prosby nebo díky, stejně to platí i pro mši svatou. Každý z nás můžeme donést své starosti i radosti na mši svatou. Když věřící nesou v průvodu obětní dary, můžeme všechno to, co jsme na mši svatou donesli, symbolicky Pánu Bohu položit k těmto obětním darům. Když pak v závěru mše svaté přijímáme eucharistický chléb, přijímáme v něm sílu nést své problémy. Zároveň se v tu chvíli Ježíš s námi raduje z našich radostí, protože je s námi hluboce spojen.

V církvi se stalo zvykem, že každá mše svatá může být sloužena na konkrétní úmysl – ať už jako poděkování nebo prosba. Úmysl neboli intence je prosba se kterou do mše svaté vstupuje kněz, který celebruje a přednáší jej Bohu. Není to nic jiného než forma společné modlitby na určitý úmysl. U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu v přímluvách. Díky tomu, že některá rodina si zadá mši svatou na svůj úmysl, tak se ta rodina většinou sejde v kostele a někdo z ní přináší obětní dary.

Nehledejme v intencích na mše svaté ani magii, ani folklor, při kterém se při mši čtou jména našich příbuzných. Vnímejme mši svatou jako společnou modlitbu, při které Pánu Bohu předkládáme svůj úmysl.

 

Chci zkontrolovat/změnit/zrušit již zapsaný úmysl.

Úmysly mše svaté je možné zkontrolovat v kanceláři farnosti. Stejně tak změnit nebo zrušit zadaný úmysl je možné pouze prostřednictvím kněze v kanceláři farnosti.