Salesiáni

Salesiáni

Jak známo, Salesiány založil sv. Jan Bosco, aby mohli pokračovat ve službě mladým lidem (www.sdb.cz).

Za svého života založil Jan Bosko ještě další dvě větve salesiánské rodiny:

FMA - salesiánky a

ASC - Sdružení salesiánů spolupracovníků (www.ascczech.cz).

V úvodu stanov ASC Jan Bosco píše, že založil toto sdružení, aby "otřáslo malátností mnoha křesťanů".

I ve farnosti Zábřeh a Šumperk působí 11 členů ASC.

Každý měsíc se naše místní společenství schází, abychom se společně modlili, sdíleli, křesťansky a salesiánsky formovali. Zpravidla je na našich setkáních přítomen také kněz salesián.

V průběhu roku míváme třikrát jednodenní duchovní obnovu a jednou za rok pětidenní duchovní cvičení.

Sdružení přijímá zájemce o hlubší křesťanský život prožívaný v salesiánském duchu.

Charakteristická je pro salesiány veselost a rodinný duch.

Jan Bosco říkal klukům: "Hrejte si, křičte, skákejte, ale nehřešte".

Kontakt: [email protected]

 

Salesiánská rodina vychovala i misijní dobrovolnici z naší farnosti Markétu Peichlovou.

https://www.facebook.com/pg/Krok-pro-Ke%C5%88u-116408656395015/posts/

 

Odkazy:

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/mladi-salesiani-dokoncili-misionarsky-kurz-a-vydavaji-se-do-celeho-sveta/