Modlitby matek

Modlitby matek

MODLITBY MATEK v naší farnosti

 

Společenství Modliteb matek je pravidelné setkávání  žen za účelem modliteb chval, díků, proseb a odevzdávání našich dětí do Boží náruče.

Scházíme se pravidelně jedenkrát týdně v Mateřském a rodinném centru Hnízdo, abychom se společně modlily za naše děti a vnoučata. Modlíme se rovněž  za všechny děti i další lidi, kteří nám jsou svěřeni - manžely, kmotřence, kněze , za naše rodiny i rodinu farní , za naše politiky, za naši zemi,...

 

 Zde k nahlédnutí

KDY?  Pondělí od 16:45 h.

            Pátek od 9:30 h.

KOLIK NÁS JE?  2–8 maminek

KDE?  Mateřské a rodinné centrum Hnízdo Zábřeh, Masarykovo nám.7

JAK? Modlíme se podle brožurky, kde jsou krátké modlitby společné pro celé Hnutí Modliteb matek. Na každém setkání svěřujeme vedení setkání Duchu svatému, někdy více chválíme a děkujeme, jindy více prosíme, čteme Boží slovo, spojujeme se duchovně s ostatními skupinami MM, přimlouváme se za potřeby druhých...

ZÁSADY: NERADÍME SI - prosíme o Boží pomoc a vedení , ne o radu člověka 

NEKRITIZUJEME – pro každou z nás má Bůh jedinečnou cestu

ZACHOVÁVÁME MLČENLIVOST – nevynášíme ven nic z toho, co probíráme ve společenství

Spiritualita MM spočívá v jednoduchosti a  naprosté odevzdanosti do Božích rukou. V dětské důvěře proto svěřujeme všechny své záležitosti nebeskému Otci.

 

Více informací najdete na ofic.stránkách  : www.modlitbymatek.cz

 

Kontaktní osoba farnosti Zábřeh 

Lenka Hamplová : 733 631 242

Irena Švédová : 603 891 571