Duchovní rozhovor

Duchovní rozhovor

Duchovní rozhovor

Naši kněží jsou zde pro vás také v případě, kdy máte zájem o duchovní rozhovor. Může jít jen o osobní rozhovor o duchovních tématech, o společné nahlédnutí otázek křesťanské víry, o společnou modlitbu. Duchovní rozhovor může být jeden, nebo může jít o pravidelné setkávání. Také jsme zde pro ty, kteří potřebují probrat složité životní situace a hledají cestu jak dál. Kněží neposkytují odbornou psychologickou pomoc, ale mohou pomoci ji zprostředkovat tam, kde je o to zájem.

 


Duchovní doprovázení

Cílem duchovního doprovázení je podpora rozvoje zdravého a hlubokého vztahu s Bohem a podpora rozvoje osobního života a života s druhými a pro druhé v síle tohoto vztahu.
Rozhovor v rámci duchovního doprovázení slouží k vytvoření podpůrného prostoru pro osobní růst na cestě duchovní zralosti.