Ministranti

Ministranti

Ministrovat = sloužit Pánu Ježíši a farnímu společenství při bohoslužbách

Pravidelné ministrantské schůzky:

Scházíme se zpravidla 1 x za 14 dní - v sobotu v 8 hod. na faře v Zábřehu.
Přesný rozpis ministrantských schůzek je vyvěšen na nástěnce v sakristii kostela sv. Bartoloměje.
Náplní schůzek je seznamování s liturgií příp. jiným tématem souvisejícím s životem církve, společná hra a nechybí turnaj ve stolním fotbale.
Schůzka je společná pro mladší i starší kluky (přibližně do 15 let).