Živý růženec

Živý růženec

RŮŽENCOVÉ SPOLEČENSTVÍ

 

Tvoří jej v současné době 9 osob důchodového věku. Vzniklo v roce 1987 a s jednoroční přestávkou se od tohoto data pravidelně
schází. Schůzky se konají 1 x za 14 dní během školního roku. Každé setkání probíhá u někoho jiného v bytě na základě rozpisu, který dostanou všichni na začátku roku. Obvykle se schází 6–9 osob. Setkání mají pevnou strukturu – tvoří ji tři části.

První částí je modlitba růžence. Do jednotlivých desátků růžence vkládáme prosby - jak za naše vlastní úmysly, tak i za problémy současného světa, církve apod.
Druhou částí je četba evangelia a obou čtení následující neděle. K těmto textům diskutujeme, jak nás boží slovo oslovilo, co bychom si z něho měli vzít do dalších dnů, myslet na něj a pokusit se ho žít.

Třetí část tvoří volná rozprava – život v naší farnosti, ve městě, v našich rodinách.


Kontakt: Lubomír Sommer: [email protected]