Pomazání nemocných

Pomazání nemocných

Pomazání nemocných

Návštěva nemocných

 Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba (spojená) s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jak 5, 14-15)

Již od prvních křesťanských dob ležela církvi na srdci starost o nemocné. Také církev v dnešním světě se snaží nezanedbávat péči o nemocné. I v naší farnosti tuto službu nabízíme. Bohužel ne o všech nemocných víme, a tak jsme rádi, když nám zavoláte a zprostředkujete setkání. Nemocní se už často nedostanou do společenství věřících, přestože dříve byli zvyklí chodit do kostela. Proto ze zkušenosti víme, že jsou většinou rádi, když je navštívíme a zprostředkujeme jim svátosti.

Jak služba nemocným probíhá?

  • Pravidelné návštěvy – jednou za měsíc (v týdnu po prvním pátku) navštěvujeme nemocné a nabízíme jim svátost smíření a přinášíme jim eucharistii.
  • Při zhoršení stavu – pokud se nemocnému nebo starému člověku zhorší zdravotní stav, můžete nám kdykoliv zavolat a my přijedeme a udělíme svátost pomazání nemocných.
  • Při pobytu v nemocnici – jsme schopni zajistit návštěvu duchovního i v nemocnici. Můžete kontaktovat buď naše duchovní, nebo přímo nemocniční kaplany uvedené v (odkaz na kontakty) . Na Interně prosím kontaktujte místní kaplany, kteří zprostředkují návštěvu kněze.

V případě vážné situace volejte opravdu kdykoli přímo kněžím!

Kdy volat kněze? 

  • Návštěvu kněze u nemocného je dobré zprostředkovat v případě, že nemocný již nemůže navštěvovat bohoslužby. Nečekejte až na zhoršení zdravotního stavu. Rádi se u vás zastavíme a setkáme se s nemocným nebo starým člověkem, i když jeho stav není vážný.  

Pomazání nemocných

Je svátost a zároveň setkání, při kterém Bůh přichází svou mocí na pomoc nemocným a zesláblým lidem. Pomazání nemocných dodává útěchu, pokoj a sílu. Je to setkání s Ježíšem, který posiluje. Mnozí nemocní se přitom dokonce úplně uzdraví.

Není dobré si myslet, že pomazání nemocných je jen pro umírající.  Ten, kdo umírá, se má vyzpovídat a přijmout eucharistii jako „pokrm na cestu“ (viaticum). Tak se dříve říkávalo zásobám nebo občerstvení, které si lidé brali s sebou na dalekou cestu. Pomazání nemocných ale také pomáhá snášet utrpení umírání. Ježíš jediný nás nejen provází v umírání, ale také branou smrti k nebeskému životu.

Jak často může člověk přijmout pomazání nemocných?

Tak jak často potřebuje! Pomazání nemocných může člověk přijmout, když je vážně nemocný, zvlášť když se jeho zdravotní stav zhoršuje. Je jedno, jestli je starý nebo mladý. Také v případě vážných duševních těžkostí nebo před operací prosí lidé o pomazání nemocných.

„Dej ať v utrpení nezahořknu, ale ať dozraji v trpělivosti, nezištnosti, mírnosti a touze po zemi, kde už není utrpení – v touze po dni, kdy setřeš každou slzu z očí těch, kdo tě milovali, kdo v bolesti věřili ve tvou lásku a v temné noci věřili ve tvé světlo.“ (Modlitba nemocného od Karla Rahnera)