Skaut

Skaut

Skautské středisko Skalička v Zábřeze

Junák - český skaut, středisko Skalička Zábřeh, z.s.
Adresa: Hoštejn 3, 789 01 Zábřeh
E-mail: [email protected]
www: https://skalicka.skauting.cz/
IČO: 603 41 891
Evidenční číslo střediska: 715.07
Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 2300421164/2010 Každým rokem o Vánocích skauti přináší Betlémské světlo.