Pohřeb

Pohřeb

Potřebuji zařídit pohřeb (termín, místo, způsob)

Termín pohřbu
Nejprve je třeba si domluvit termín pohřbu. Ideálně se dostavte co nejdříve na faru, kde s knězem vyřídíte všechny náležitosti a domluvíte se na termínu pohřbu. Pokud kněz není k dispozici (úterý, víkend), obraťte se na něj telefonicky). Termín pohřbu poté nahlásíte na pohřební službě. V naší farnosti pohřbívá Pohřební služba Pohřební služba Drozd  nebo Moravská pohřební služba.


Vyřízení pohřbu na faře.
Před pohřbem je třeba se zastavit na faru a vyřídit všechny náležitosti. Kněz bude potřebovat základní informace o zemřelém kvůli matrice zesnulých. Také se s knězem domluvíte na průběhu pohřebního obřadu. Případně se můžete domluvit na sv. smíření.

Uložení urny do hrobu

V případě že bylo tělo zemřelého zpopelněno, je vhodné, aby byla urna uložena na důstojném místě, nejlépe na hřbitově. Nabízíme možnost uložení urny na hřbitově s knězem, který doprovodí rodinu modlitbou a požehnáním místa uložení.

 

Biblická čtení při pohřbu


Biblická čtení vhodná pro pohřeb naleznete ZDE
Z těchto čtení vybírá kněz vhodné texty pro pohřební mši svatou. Je možné zvolit čtení, které vyberou pozůstalí.