HLÁSÁNÍ EVANGELIA

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i SEM

 

Я віруюча людина

MODLITBY ZA NAŠI ZEM

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhen

PŘÍMLUVY ZA FARNOST

V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy modliteb věřících pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktuální potřeby a život farnosti. Děkujeme současně našim sestrám Daně Sittové a Petře Krejčí za jejich ochotu ujmout se této služby. Kdokoli z naší farnosti může zaslat návrh přímluvy na e-mail primluvyzabreh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozorňuji na to, že konečné slovo k přímluvám má místní farář (např. pro omezení počtu proseb).

Za pastorační radu Jiří Krňávek

ŽIDOVSKÉ TANCE

Od středy 7. září budou v tělocvičně gymnázia probíhat lekce židovských tanců. Scházet se budeme každý týden ve středy od 16:45 do 17:45. Přijďte za zvuku krásné hudby vyjádřit tancem texty písní, které jsou zároveň modlitbou a chválou Boha. Těším se na společně prožitý čas a tancování!

Barbora Pajerová

MODLITBY ZA UKRAJINU

Od 5. září budou opět ve sv. Barboře probíhat modlitby za mír na Ukrajině a v Rusku. Scházet se budeme 1x za 14 dnů v pondělky od 18:30 do 20:00. Modlitby budou doprovázeny chválami, četbou Písma a v poslední půl hodině se budeme modlit svatý růženec. Přijďte pozvednout svůj hlas k Pánu v děkování a chvále, prosit o milost pro Ukrajinu, Rusko, ale i další země sužované válkou. Těšíme se na shledání a společnou modlitbu!

Stejskalovi a Pajerovi

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT

O 1. neděli adventní (27.11.) v 16:00 jste srdečně zváni do kostela sv. Bartoloměje na varhanní koncert. Zazní skladby J.S. Bacha, českých mistrů, ale i adventně laděné skladby v podání Kristýny Novotné, Františka Dvořáka a Miroslava Sitty. Jako host vystoupí Václav John, který zpestří koncert hrou na trombon.

 

ADVENTNÍ AKTIVITA 2022

Adventní aktivita, kterou připravilo Katechetické centrum Olomouc na letošní rok, má název CESTA ZA JEŽÍŠEM.

DUCHOVNÍ OBNOVA S P. MGR. MARTINEM KARLEM SATORIOU OCSO

Pastorační rada farnosti zve všechny zájemce na duchovní obnovu s názvem „Modli se a pracuj“, která proběhne v sobotu 3. prosince. V úvodu je mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Barbory (promluva bude součástí tématu). Program bude pokračovat v Katolickém domě dopolední přednáškou, následuje oběd. Odpoledne program pokračuje a zakončený bude diskusí. Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod. Z organizačních důvodů je třeba se k účasti předem přihlásit včetně objednání oběda na tel. čísle fary 583 414 531, případně 731 626 509: nebo e-mailem fazabreh@ado.cz. Cena oběda 120 Kč, příspěvek na režii je dobrovolný.

pastorační rada farnosti Zábřeh

MÁTE NĚCO, S ČÍM BYSTE SE MOHLI S NÁMI PODĚLIT?

Vyzýváme všechny, jejichž srdcí, života, zdraví, se dotkl náš Pán a Bůh Ježíš Kristus. A to jak ve vašem všedním životě, během semináře Obnova v Duchu svatém, kurzů Alfa či poutí. Neváhejte se s námi podělit se svědectvími o tom, co ve vašem životě vykonal Bůh, co jste s Ním prožili,  jak to změnilo váš život a na co vzpomínáte. Svá svědectví ke zveřejnění na našem webovém portálem prosím zasílejte na email zkusenostisbohem@seznam.cz

&

„PAPEŽ ÚSMĚVŮ A VÁNOCE“

Spolek Zvolská čtyřka Vás ve středu 28. prosince v 17.00 hod. srdečně zve do komunitního centra na setkání s usměvavým papežem JANEM PAVLEM I.
Život a odkaz nedávno blahořečeného papeže představí bohoslovec Vojtěch Kolář, student Papežského orientálního ústavu v Římě.

KURZY ALFA

Milí přátelé, srdečně zveme Vás i Vaše blízké a známé na další kurz Alfa, který připravujeme od středy 18. 1. 2023 od 18.00 hod. v sále „Devítky“ (bývalá ZUŠ), na Farní 9 v Zábřeze.       
Komu je kurz Alfa určen? Kurz je pro všechny, kteří již dlouhá léta pravidelně navštěvují bohoslužby, ale přesto by si rádi o něco víc prohloubili svoji osobní víru či upevnili její základy. Je pro všechny, kteří chtějí objevit Boha, seznámit se s křesťanstvím a jeho učením nebo poznat lidi, kteří se svoji víru snaží žít, pro ty, kdo se potýkají s obavami o budoucnost a hledají naději v neklidné době, i pro mnoho dalších…     
Jak kurz Alfa probíhá? Zábřežská Alfa bude trvat 13 týdnů. Jednotlivá setkání (jedenkrát týdně) začínají společnou večeří, na kterou navazuje krátká přednáška. V malých skupinkách je pak možné vyjádřit svůj názor, klást otázky nebo jen mlčet a naslouchat. Žádná otázka není hloupá nebo nevhodná, přátelská atmosféra poskytuje naprostou svobodu. Účast v kurzu je dobrovolná, vstup je zdarma či za dobrovolný příspěvek. Z organizačních důvodů je potřeba se na kurz přihlásit předem.
Více info ZDE nebo na www.kurzyalfa.cz či na telefonním čísle 737 295 087.
Pokud Vás naše pozvání na kurz zaujalo nebo je vašem okolí někdo, komu byste jej rádi nabídli (můžete ho tam také doprovodit), budeme se na Vás těšit.

Za tým Alfy Karla Hrochová

GARÁŽ PRO MUŽE

 

Zveme vás  do chlapského kruhu v zimě do Jeseníků, kde budeme trávit 3 celé dny. Pokud jste už s námi byli, nevadí, může vzít někoho pod křídlo, Bůh vždy dělá nové věci.

Palacký Radek

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2023

Týden modliteb letos probíhá od 18. do 25. ledna 2023 a jeho mottem je verš:

„Učte se činit dobro. Hledejte právo “ Iz 12,18

K modlitbám za jednotu křesťanů se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí 23. ledna v 18.00 hod.

 

MODLITBY ZA MÍR

 

VÝZVA K MODLITBĚ

Na podnět našeho biskupa Josefa Nuzíka zveřejňujeme prohlášení Mons. Martina Davida k volbám:

Drazí bratři a sestry,

nacházíme se uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro nás výzvou k hledání spojnic mezi křesťany různých církví. Je však také výzvou k tomu, abychom vytrvale usilovali o jednotu společenství církve, ve kterém žijeme. Zvláštním způsobem je to výzva i pro tyto dny, kdy je celá společnost včetně církve polarizována volební kampaní před prezidentskou volbou.

V poslední době dostávají biskupové řadu podnětů od věřících, aby představitelé církve vyslovili jednoznačnou podporu konkrétnímu kandidátovi na prezidenta. Žadatelé obvykle uvádějí jméno jim sympatického uchazeče o prezidentský úřad a doplňují argumenty, proč právě on je tou jedinou možnou a vhodnou osobou k jeho výkonu. Hanlivě se naopak vyjadřují na adresu druhého kandidáta a podivují se tomu, že jej někdo, natožpak věřící, může volit. Zpravidla nechybí upozornění, že je přece povinností církve, aby navedla věřící tím správným směrem.

Většina z nás jistě vnímá narůstající pnutí ve společnosti, kdy volební klání rozděluje dokonce i dlouholeté přátele či členy rodiny. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní.

Nenechme se strachem ovládnout. Ježíš Kristus nám říká, ať se naše srdce nechvěje a neděsí. Snad i k naší současné situaci směřují slova papeže Františka z encykliky Fratelli tutti o tom, že strach mnozí politici šíří jako marketingovou zbraň. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot.“ (Fratelli tutti 15)

Kristus je nositelem pokoje, který chce přinést také naší zemi. Proto se především sjednocujme v modlitbě s Kristem. Jeho prosme ve společné modlitbě o to, aby naše země měla dobrého prezidenta, a podle svého svědomí k tomu každý z nás přispějme svým hlasem.

K tomu vám žehnám

Mons. Martin David

POUŤ DO MEDŽUGORJE Ne 3.9. - So 9.9.2023

I letos zveme všechny na pouť do Medžugorje, kde se stále ještě zjevuje každý den Panna Maria. Oproti loňským rokům nás nebrzdí žádná proticovidová opatření. Předpokládaný čas odjezdu ze Zábřeha: Neděle 3.9. okolo 15:00. Návrat v sobotu 9.9. v dopoledních hodinách.

Cena poutě 3.200,- Kč + 50,- EUR zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní). Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. Pouť je s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. Zda jsou ještě volná místa se můžete ptát Františka Rýznara (734 369 209; poutnik151@gmail.com).

Přihlašovat se můžete přes tento Google formulář (QR kód):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0F9PmutElthnocx_smi6jgHPD-18Rjb5PPSdSjBX-qkHjtg/viewform?usp=share_link

Ti, kdo nezvládnou vyplňování přes Google formulář, si mohou ve farní kanceláři v Zábřeze vzít přihlášku, a nebo si ji k tisku stáhnout ZDE. Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské farní kanceláře, naskenované zaslat e-mailem na poutnik151@gmail.com, případně poslat na adresu František Rýznar, Javorová 19, Zábřeh 789 01. (Kdo vyplňuje přes Google formulář/QR kód, tak samozřejmě už nikde nic posílat nemusí).

POČET MÍST JE OMEZEN

V případě, že se hodně zhorší podmínky pro cestování, nebo že se nepřihlásí dostatečný počet poutníků, je možné, že pouť budeme muset zrušit – v tom případě vám vrátíme peníze.

Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč

 

POSTNÍ KAPKY 2023

Bratři a sestry, postní doba začíná ve středu 22. 2. 2023.

Rád bych Vás opět informoval o Postních kapkách. Letošní téma - MODLITBA. Znovu se můžete těšit na vybrané úryvky z katechezí papeže Františka. Rozjímání o modlitbě Páně se věnoval při generálních audiencích v roce 2019 a o modlitbě všeobecně v letech 2020 - 2021. Inspirace letos připravil olomoucký světící biskup Antonín Basler. I letos je obsah doplněn o nahrávky všech postních písní z Kancionálu, texty křížových cest a k dispozici bude také denní pobožnost. Věřím, že Kapky budou opět inspirativní.

Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na najdete na adrese  www.postnikapky.cz

 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA K VÝROČÍ RUSKÉ INVAZE NA UKRAJINĚ

V PÁTEK 24. ÚNORA V 18:30 V KOSTELE SV. BARBORY vás Charita Zábřeh a křesťanské církve v Zábřeze zvou na ekumenickou bohoslužbu, při které chceme myslet na oběti a jejich rodiny, chceme prosit za moudrost pro ty, v jejichž moci je ukončení války. Bohoslužbu doprovodí pěvecký sbor Carmen. Nad ekumenickou bohoslužbou přijal záštitu starosta města Zábřeha RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Děkujeme, že se připojíte k těm, kterým současná situace není lhostejná.

KŘÍŽOVÉ CESTY

V POSTNÍ DOBĚ budou bývat pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v pátek v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory také v 15 hod. V neděli 12. března bude pobožnost křížové cesty v kostele sv. Bartoloměje (v kostele sv. Barbory bude koncert). O vedení pobožností se podělí jednotlivá společenství. Rozpis je ve vývěsce kostela.

OBLASTNÍ SETKÁNÍ CHARISMATICKÉ OBNOVY 4. 3. 2023 OLOMOUC

PROGRAM

9:00 - 18:00, hlavní sál olomouckého arcibiskupství

– modlitba chval s kapelou GEDEON

– přednáška Mgr. Pavlína Bílková

– svědectví – O. Jan Berka

– mše svatá – biskup Mons. Josef Nuzík

– modlitební večer.

Vstup volný bez předchozího přihlašování, vstupné dobrovolné. Případné dotazy O. Vojtěch Koukal, e-mail vojtech.koukal@seznam.cz

VÍKEND PRO BEZDĚTNÉ

SLOUŽÍM TAJNÉMU OHNI

Zveme vás ve středu 15. března v 18.00 hod. do Katolického domu na přednášku prof. Pavla Hoška, Ph.D. „Sloužím Tajnému ohni“ z duchovního zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena.

Slavný autor Hobita a Pána prstenů byl přesvědčen, že fantazie je nástroj vnímání. Je to čidlo, které ohledává skryté roviny skutečnosti. Umělecké dílo, které vyvstává z tvůrčí fantazie, je podle Tolkiena svědectvím o tom, s čím se umělec ve chvíli tvůrčího vytržení setkal. A je také pozváním, aby čtenář či divák navštívil krajinu, kterou umělec svou fantazií objevil a o které vypovídá. A taková návštěva nezůstává bez dalekosáhlých následků.

Prof. Pavel Hošek, Ph.D. přednáší religionistiku na Evangelické teologické fakultě v Praze. Věnoval několik knih krásné literatuře s duchovním přesahem, mimo jiné knihu Sloužím Tajnému ohni. Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena.

za ČKA Jana A. Nováková

UKRAJINA OČIMA VÁCLAVA KEPRTA

Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc se před nedávnem vrátil z Ukrajiny a je ochoten nám sdělit nejnovější poznatky z okupované Ukrajiny. Všichni jste srdečně zváni ve čtvrtek 23. března 2023 v 17.00 hod. do Katolického domu.

Srdečně zve společenství Milion chvilek Zábřeh.

 

NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Novénu pro soukromou pobožnost najdete na stránkách - https://www.apostol.cz/pdf/novena.pdf

PODPORUJI SVOU ARCIDIECÉZI

O velikonoční neděli 9. dubna 2023 se v kostelích olomoucké arcidiecéze opět uskuteční sbírka na služné duchovních, nebo též lidově na platy kněží. Přispět do ní lze také převodem nebo platbou na účet. Ještě před samotnou sbírkou se k věřícím dostává informační leták, ve kterém arcibiskupství nabízí základní přehled svého financování.

„Drazí bratři a sestry, v závěru postní doby se k vám obracím s prosbou o pomoc při zajištění prostředků pro služné kněží. V současnosti jich v arcidiecézi působí téměř tři stovky a jejich služba je velice rozmanitá, slavení bohoslužeb tvoří jen viditelnou a menší část celého jejich poslání. Kněz má v životě farnosti nezastupitelnou úlohu a spravedlivou odměnu si zaslouží,“ píše v úvodu letáku administrátor arcidiecéze biskup Josef Nuzík a děkuje za výnos loňské velikonoční sbírky, která vynesla 8,1 milionu.

Vysvětluje také čtenářům probíhající změny ve financování, v němž postupně klesá státní příspěvek na mzdy. „Služba církve společnosti v oblasti školství nebo sociálních služeb bude mít nadále státní podporu, při opravách kulturních památek nadále počítáme s podporou grantů veřejných institucí a sponzorů. V posledních letech se nám také daří rozvíjet hospodářskou činnost na restituovaném majetku a investovat přijaté restituční náhrady a tyto výnosy budou, doufáme, dál stoupat. Bez štědrých dárců se ale nikdy docela neobejdeme,“ upozorňuje biskup Nuzík a všem dárcům již nyní děkuje a žehná.

Informační leták, který arcibiskupství před Květnou nedělí distribuuje do všech farností, proto nabízí také stručný přehled diecézního financování. Čtenáři se v něm mimo jiné dozvědí, že arcibiskupství předloni zaznamenalo zisk téměř 30 milionů korun v hospodářské činnosti, zato ztrátu téměř 67 milionů v činnosti hlavní, že průměrný kněžský plat činí v hrubém necelých 26 tisíc korun a na mzdové náklady téměř 300 duchovních arcibiskupství ročně vynakládá 110 milionů nebo že vedle kněží zaměstnává církev také stovky dalších pracovníků, kteří slouží věřícím i potřebným – katechety, nemocniční kaplany, pracovníky církevních škol a rodinných center nebo osoby pečující o kostely a další památky. Podrobné informace o hospodaření Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených institucí za rok 2021 jsou k nalezení ve výroční zprávě dostupné na tomto místě. Samotný leták ke sbírce lze stáhnout zde.

Velikonoční sbírka

Do kostelní sbírky na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží, která se koná ve všech kostelích arcidiecéze na velikonoční neděli (letos 9. dubna), lze přispět také platbou z účtu: jak jednorázově, tak trvalým platebním příkazem na účet Arcibiskupství olomouckého. Na uvedené jméno, příjmení a adresu dárce pak bude na konci roku vystaveno potvrzení o daru. Jako specifický symbol lze uvést IČ farnosti, které lze najít v diecézním katalogu nebo je sdělí správci jednotlivých farností.

Číslo účtu: 377688503 / 0300
Variabilní symbol: 911120
Specifický symbol: IČ farnosti (k dohledání zde) (Římskokatolická farnost Zábřeh má IČO 48428213)
Poznámka: jméno, příjmení, adresa

Využít lze také níže uvedený QR kód k provedení platby z internetového bankovnictví.

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme.

 

POZVÁNKA NA KONCERT

V neděli 23. dubna v 17.00 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na koncert souboru AVONOTAJ ze Šumperka.

Pěvecký soubor s instrumentálním doprovodem se zabývá interpretací tradičních židovských písní v hebrejštině a jazycích jidiš a ladino. Svůj název v roce 2001 vybrali podle první písně, kterou společně nacvičili jako původně jednorázový projekt při příležitosti adventních koncertů v Šumperku. Koncert se ale setkal s velkým ohlasem posluchačů i samotných interpretů, a tak u židovské hudby zůstali. Většina úprav písní pochází z dílny doc. Tomáše Novotného, hudebníka a teologa, který působí na Ostravské univerzitě.

K POSLECHU

Přibyla nová sekce „K poslechu“, kde naleznete záznamy promluv a exegezí, jež zazněly ve farním kostele sv. Bartoloměje.

DNEŠNÍ AKCE V KATOLICKÉM DOMĚ

Dnešní akce se pro onemocnění pana Vrby z Olomouce ruší.

PRO MUŽE 5.-8. 5. V RAJNOCHOVICÍCH

 

Zveme chlapy, kteří by chtěli zažít autentické mužské společenství a sdílet své dary. Duchovní obnova Garáž je koncipována v duchu Otcova srdce a Iniciace, kterou potřebují muži na další cestu. Máme dobrou zkušenost propojení skupinek s víkendem na živo. Téma "Nevzdávej to", nám vyplynulo z toho, co se dnes děje s muži, a je inspirované příběhem Jozua. Sobota bude víc o Otcově srdci a neděle bude víc v přírodě a v samotě, abychom měli čas naslouchat. Akce je na Moravě v Hostýnských vrších. Přihlášení ZDE

--

Palacký Radek, DiS.

ředitel MpK, z.s.

+420 608 322 213

ETIOPIE – ZEMĚ, KDE SE POTKÁVÁ PEKLO S NEBEM...

Komunitní centrum ve čtvrtek 18. května v 18 hod.
Zvolská čtyřka zve všechny zájemce o cestování a poznávání neznámých míst na cestopisné vyprávění o Etiopii. Skupina tří “baťůžkářů” prožila v severní části této země loni v září tři týdny. Navštívili překrásné Simienské hory, které jsou součástí světového dědictví UNESCO. V primitivním obydlí zdejších obyvatel mohli zažít rituál přípravy kávy, která má v Etiopii svůj domov. Podnikli výstup na druhou nejvyšší horu Etiopie (4.463 m), byli u aktivní sopky Erta Ali, ale i na nejteplejším místě světa – v Danakilské proláklině.
Nejzajímavější částí putování byly návštěvy klášterů, do kterých se někdy dostávali pouze díky horolezeckým lanům (nebo lanu z oslí kůže) nebo možnost prohlížet si ručně opisované, více jak tisíc let staré části bible psané na kůži. Nezapomenutelnou částí byla návštěva jedinečných a unikátních monolitních chrámů v Lalibele, které nemají nikde jinde na světě obdoby.

VEČER CHVAL

NÁRODNÍ DEN MODLITEB

Rádi bychom vás pozvali ke společným modlitbám během letniční neděle 28. května 2023 v 15 hodin do Betlémské kaple. Budeme vděční, když se k nám připojíte. Budeme se společně vroucně modlit za nové vylití Ducha svatého pro naši zemi, chválit i uctívat živého Boha, a přimlouvat se za Českou republiku, jak nás Bůh povede. V pokoře a jednotě jako Boží lid, protože víme, že velikou moc mají společné modlitby.

V Kristu,

Petr Kácha
David Loula
Jakub Sadílek
Petr Šimmer
Jiří Čihulka
Petr Sikora
Pavla Petrášková
Pavla Markupová
Petra Dominika Konečná
Alžběta Barošová
Petr Trantina
Bohuslav Zapadlo

 

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUC VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TATÍČEK STOJAN V HISTORII A TRADICI

Milí přátelé,
srdečně vás zveme na přednášku TATÍČEK STOJAN V HISTORII A TRADICI, kterou chceme připomenout 100 let od úmrtí arcibiskupa olomouckého Antonína Cyrila Stojana. Přednáší doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. v úterý 13. června v 18.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan se zapsal do povědomí jako výrazná osobnost katolické církve na Moravě. Jeho činnost byla mnohovrstevnatá a zahrnula řadu spolkových aktivit, angažovanost v rozvíjení cyrilometodějské tradice a také snahu o nalezení nové identity katolické církve po roce 1918. Jeho pastorační zápal lze dnešníma očima přirovnat k tomu, co požaduje papež František i od současného kněze.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je pracovníkem Historického ústavu AV ČR a věnuje se mimo jiné také výzkumu moderních církevních dějin v evropských kontextech. Od března 2022 člen Rady Českého rozhlasu.

Za Českou křesťanskou akademii Jana A. Nováková