HLÁSÁNÍ EVANGELIA

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i SEM

 

Я віруюча людина

MODLITBY ZA NAŠI ZEM

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhen

PŘÍMLUVY ZA FARNOST

V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy modliteb věřících pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktuální potřeby a život farnosti. Děkujeme současně našim sestrám Daně Sittové a Petře Krejčí za jejich ochotu ujmout se této služby. Kdokoli z naší farnosti může zaslat návrh přímluvy na e-mail primluvyzabreh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozorňuji na to, že konečné slovo k přímluvám má místní farář (např. pro omezení počtu proseb).

Za pastorační radu Jiří Krňávek

ŽIDOVSKÉ TANCE

Od středy 7. září budou v tělocvičně gymnázia probíhat lekce židovských tanců. Scházet se budeme každý týden ve středy od 16:45 do 17:45. Přijďte za zvuku krásné hudby vyjádřit tancem texty písní, které jsou zároveň modlitbou a chválou Boha. Těším se na společně prožitý čas a tancování!

Barbora Pajerová

MÁTE NĚCO, S ČÍM BYSTE SE MOHLI S NÁMI PODĚLIT?

Vyzýváme všechny, jejichž srdcí, života, zdraví, se dotkl náš Pán a Bůh Ježíš Kristus. A to jak ve vašem všedním životě, během semináře Obnova v Duchu svatém, kurzů Alfa či poutí. Neváhejte se s námi podělit se svědectvími o tom, co ve vašem životě vykonal Bůh, co jste s Ním prožili,  jak to změnilo váš život a na co vzpomínáte. Svá svědectví ke zveřejnění na našem webovém portálem prosím zasílejte na email zkusenostisbohem@seznam.cz

&

POUŤ DO MEDŽUGORJE Ne 3.9. - So 9.9.2023

I letos zveme všechny na pouť do Medžugorje, kde se stále ještě zjevuje každý den Panna Maria. Oproti loňským rokům nás nebrzdí žádná proticovidová opatření. Předpokládaný čas odjezdu ze Zábřeha: Neděle 3.9. okolo 15:00. Návrat v sobotu 9.9. v dopoledních hodinách.

Cena poutě 3.200,- Kč + 50,- EUR zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní). Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. Pouť je s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. Zda jsou ještě volná místa se můžete ptát Františka Rýznara (734 369 209; poutnik151@gmail.com).

Přihlašovat se můžete přes tento Google formulář (QR kód):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0F9PmutElthnocx_smi6jgHPD-18Rjb5PPSdSjBX-qkHjtg/viewform?usp=share_link

Ti, kdo nezvládnou vyplňování přes Google formulář, si mohou ve farní kanceláři v Zábřeze vzít přihlášku, a nebo si ji k tisku stáhnout ZDE. Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské farní kanceláře, naskenované zaslat e-mailem na poutnik151@gmail.com, případně poslat na adresu František Rýznar, Javorová 19, Zábřeh 789 01. (Kdo vyplňuje přes Google formulář/QR kód, tak samozřejmě už nikde nic posílat nemusí).

POČET MÍST JE OMEZEN

V případě, že se hodně zhorší podmínky pro cestování, nebo že se nepřihlásí dostatečný počet poutníků, je možné, že pouť budeme muset zrušit – v tom případě vám vrátíme peníze.

Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč

 

K POSLECHU

Přibyla nová sekce „K poslechu“, kde naleznete záznamy promluv a exegezí, jež zazněly ve farním kostele sv. Bartoloměje.

MODLITEBNÍ POHOTOVOST V DĚKANÁTU ZÁBŘEH

PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCŮ ČESKÝCH CÍRKVÍ K MANŽELSTVÍ

My, níže podepsaní představitelé a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskusi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem „manželství pro všechny“. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit.

Manželství je trvalý svazek muže a ženy založený na dobrovolném oboustranném smluvním vztahu. Institut manželství nezaložili lidé, ale sám Hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka, jak je zaznamenáno v Písmu svatém: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)

Manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku. A právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí, a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí.

Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení, daného v Písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí.

Jsme přesvědčeni, že manželství nelze předefinovat, vždy bylo a bude smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Společnost se může vyvíjet, ale některé věci jsou pevně dané a neměnné. K tomuto postoji nás vede nejen jednoznačné a závazné stanovisko biblického učení, ale také tisíciletá tradice. Společenská praxe neustále ukazuje, že manželství muže a ženy je nenahraditelným základem pro tvorbu kvalitní rodiny a zdravé fungující společnosti. Tam, kde se rodina rozpadne, rozpadne se i stát.

Proto je třeba ze strany státu i občanské společnosti manželství a rodinu chránit, podporovat a cíleně rozvíjet, protože stabilní rodina je v každé době jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů společnosti.

Jan Graubner, římskokatolický arcibiskup pražský a předseda ČBK
Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské
David Tonzar, biskup Církve československé husitské
Martin Moldan, biskup Apoštolské církve
Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské
David Novák, předseda Církve bratrské
Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů
Marek Prosner, senior Církve Křesťanská společenství
Dan Vít Kolinger, biskup Církve živého Boha
Jan Klas, biskup Jednoty bratrské
Martin David, římskokatolický biskup ostravsko-opavský
Vlastimil Kročil, římskokatolický biskup českobudějovický
Jan Baxant, římskokatolický biskup litoměřický
Jan Vokál, římskokatolický biskup kralovéhradecký
Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké
Ladislav Hučko, apoštolský exarcha
Zdeněk Wasserbauer, římskokatolický pomocný biskup pražský
Josef Kajnek, římskokatolický pomocný biskup královéhradecký
Antonín Basler, římskokatolický pomocný biskup olomoucký
Pavel Posád, římskokatolický pomocný biskup českobudějovický
František Radkovský, římskokatolický emeritní biskup plzeňský
Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK
František Pekárek, národní ředitel pro sbory Armády spásy
Pavel Černý, emeritní předseda Církve bratrské a ERC
Daniel Fajfr, emeritní předseda Církve bratrské a ERC
Dan Drápal, emeritní senior Křesťanských společenství
Stanislav Piętak, emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v.
Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí
Jakub Sadílek, provinciál františkánů
Tadeáš Róbert Spišák, opat Želivského kláštera premonstrátů
Dismas Tomaštík, provinciál kapucínů
Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí
Petra Dominika Konečná, provinciální představená školských sester
Zbyšek Kaleta, diakon Slezské církve evangelické a. v. a předseda České evangelikální aliance
Lubomír Ondráček, pastor Církve Křesťanská společenství
Bronislav Matulík, kazatel a 1. místopředseda Církve bratrské
Milan Kantor, kazatel Církve adventistů sedmého dne
Petr Kácha, pastor Církve Křesťanská společenství
Mojmír Blažek, farář Českobratrské církve evangelické
Mária Jenčová, farářka Českobratrské církve evangelické
Radek Smetana, člen Úzké rady Apoštolské církve a Užšího výboru KMS
Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské
Josef Thál, člen Užšího výboru KMS
Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve
Radek Hanák, farář Českobratrské církve evangelické
Štěpán Marosz, farář Českobratrské církve evangelické
Milan Vostřel, farář Československé církve husitské
Jakub Retmaniak, pastor Luterské evangelické církve a. v.
Pavel Kolegar, pastor Církve Křesťanská společenství
Tadeáš Filipek, 2. místopředseda Rady Církve bratrské
Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů

V Praze 7. 7. 2023

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

POZOR - Mše svatá 15.8. bude ve farnim kostele sv. Bartoloměje v 17:30!!!

INVAZE DO ČESKOSLOVENSKA, VÁLKA NA UKRAJINĚ

Dne 21. srpna si připomeneme výročí okupace Československa armádami zemí Varšavské smlouvy v roce 1968. Hlavní podíl na invazi měl Sovětský svaz. Dnes armáda Ruska útočí na území Ukrajiny. Promítneme v této souvislosti film o TV Dožď, původně působící v Rusku, dnes v souvislosti s informováním o válce na Ukrajině v exilu „Zatracená práce“.
O invazi do Československa i na Ukrajinu před filmem promluví František Vrba z Paměti národa. Milion chvilek Zábřeh Vás zve do Katolického domu v pondělí 21. srpna v 18.00 hod.

František Srovnal

 

FARNÍ DEN

MODLITBY ZA MÍR (NEJEN) NA UKRAJINĚ A V RUSKU

Od září pokračujeme v pravidelných přímluvách. Od 4. září jedenkrát za 14 dní, a to tradičn v pondělky od 18.30 do 19.30 hod. v kostele sv. Barbory.
Pozvedněme svůj hlas k modlitbě a chvále Pána svými slovy, písní, čtením Písma a modlitbou
svatého růžence.

Barbora Pajerová a Jana Stejskalová

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní škola Boženy Němcové Zábřeh

1., 2. třída - PONDĚLÍ, 13:00, Mgr. Ludmila Ryšavá, tel.: 736 509 449

3. třída - STŘEDA, 13:00 event. 13:20 (dle rozvrhů dětí) Mgr. Ing. Radek Maláč, děkan, tel.: 739 245 986

4. třída -  ČTVRTEK, 13:00, Mgr. Emilie Janů, tel.: 731  626  502  

5., třída – STŘEDA, 12:35, Mgr. et Mgr. Jan Jílek, tel: 605 340 302

6., 7., 8., 9. třída – PÁTEK, 14:00, Mgr. Marta Rýznarová, DiS., tel.: 731 626 552

Fara Zábřeh

6., 7., 8, 9., třída - ČTVRTEK, 16:30, Ing. Anna Krňávková, tel.: 733 741 880

Gymnázium Zábřeh

Sraz v učebně č. 10 – PÁTEK, 13: 50, ICLic. Mgr. František Ponížil, kaplan, tel.: 739 245 975

Pro studenty nižšího i vyššího gymnazia.     

 

Vyučování začíná v týdnu od 11. 9. Sejdeme se u hlavního vchodu do budovy. Pokud děti nebudou moci z různých důvodů navštěvovat příslušný ročník, je možné se po telefonické dohodě s učitelem přičlenit k jiné skupině.

Těšíme se na Vás

 

Za katechety:

Mgr. et Bc. Jana Kratochvílová, tel: 731 621 288

ŽIDOVSKÉ TANCE

Od 13. září budeme pokračovat ve výuce židovských tanců v tělocvičně na gymnáziu, vždy ve středy od 16.30 – 17.30 hod. Přijďte všichni, ženy i muži, kteří máte vztah k pohybu a zároveň toužíte uctívat Boha nejen duší, ale i celým tělem.

Na všechny se těší Barbora Pajerová.

BÝT VŠEM VŠÍM

POVÍDÁNÍ S P. RADKEM MALÁČEM

Otec Radek Maláč vás zve ve čtvrtek 21. září v 19.00 hod do Katolického domu k promítání fotografi í s povídáním o VELKÉ MARIÁNSKÉ POUTI, které se zúčastnil na začátku července.

POUŤ DĚKANÁTŮ ZÁBŘEH A ŠUMPERK

OPRAVENÝ PROGRAM OBNOVY LIDOVÝCH MISIÍ – ZÁBŘEH

OPRAVENÝ PROGRAM obnovy lidových misií – Zábřeh

27. 9. – 1. 10. 2023

Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova života věčného. Jan 6,68

 

CESTA SRDCE MUŽE

Až příliš často si muži řeší věci sami, dokud je manželka nebo někdo další neupozorní, že potřebují pomoc. Před měsícem se mě ptala učitelka z Gymplu, kde může přihlásit své kolegy muže. Za poslední 3 roky jsem mohl z Boží milosti i přes svou slabost na Garáž kursech a duchovních obnovách osobně setkat asi s 300 chlapy. Někteří prožili vzácný Boží dotyk a začala hluboká změna, jiní zatím čekají a zrají. Jjj někdy jsme tvrdohlaví a ješitní. Věřím tomu, že povstanou další muži podle Božího srdce, ale musí je někdo zavolat a dát jim chvíli vzácného času a sdílet s nimi srdce a žehnat jim. Pokud se muž neučí umírat, nemůže v Kristu ožít a dělat nové věci. Je krásným Božím darem, když můžete být u duchovního porodu, když se srdce mění podle Krista. Věřím, že Duch svatý je při díle a vede nás do svobody a dědictví Božích synů a dcer. 

Na akcích se potkají tři generace mužů, starší doprovázejí mladší a tvoří inspirativní společenství. Kapacita každé akce je 30 účastníků.

https://cestasrdcemuze.cz/

MEŠNÍ VÍNO A ZDRAVÍ

Spolek Zvolská 4 vás srdečně zve v pátek 20. října v 19.00 hod. do Komunitního centra na degustaci mešních vín z arcibiskupských sklepů s odborným výkladem otce Milana Palkoviče, který je v Arcibiskupství olomouckém pověřen liturgickým dozorem nad mešním vínem.

Vstupné 300 Kč zahrnuje ochutnávku šesti vzorků lahvových vín, odborný výklad otce Milana Palkoviče a občerstvení.
V rámci akce bude možnost nákupu degustovaných vín. 

Jitka Bezděková

FRIEDRICH NIETZSCHE A KŘESŤANSTVÍ, PROVOKACE, NEBO INSPIRACE?

Milí přátelé,
cyklus „Zábřežáci sobě“ pokračuje přednáškou „Friedrich Nietzsche a křesťanství, provokace, nebo inspirace?“ Mgr. Ondřeje Sikory Ph.D., v úterý 24. října v 18.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.

Friedrich Nietzsche, jeden z nejznámějších filosofů evropské tradice, je v širším povědomí spojován s razantním odporem proti křesťanství a křesťanské kultuře. Přednáška představí posluchačům polemiku, kterou Nietzsche s křesťanstvím během svého myslitelského života svádí, zasadí ji do širšího kontextu jeho myšlení a nastíní inspirativní motivy, které toto myšlení pro současné křesťanství může přinášet. Mgr. Ondřej Sikora Ph.D. přednáší filosofi i na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, věnuje se modernímu kontinentálnímu myšlení, zejména kantovské tradici.

Za ČKA Jana A. Nováková

POSELSTVÍ PANNY MARIE

Milí přátelé,   

Víme, že tento pátek 27.10.2023 papež František vyhlásil za den modliteb a postu za ukončení války mezi Izraelem a Hamásem:   "Rozhodl jsem se vyhlásit na pátek 27. října den postu a modliteb," ohlásil papež. Bude to "den pokání, ke kterému   vyzývám sestry a bratry nejrůznějších křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým   leží na srdci otázka míru ve světě, aby se připojili podle svého uvážení".  Zcela ve stejné linii se nesou poslední poselství naší Matky Panny Marie, které předala vizionářům v Medžugorje - viz níže. 

Prosím, vezměme výzvy našeho papeže i Matky Boží vážně a modleme se a postěme se za mír. Maria nás vybízí k vytrvalosti. 

Proto ať naše modlitební a postní úsilí neskončí pátkem 27.10.23. Víme, že Maria vybízí k postu o chlebě a vodě každou středu a pátek. 

Možná nastala doba, abychom konečně vzali její výzvy vážně. Jako Matka nás nechce uvést do nepokoje a strachu,  ale laskavě a mateřsky nás upozorňuje, že situace je vážná. 

S požehnáním   O. Radek Maláč, děkan v Zábřeze

"Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily za mír. V tuto chvíli je mír zvláštním způsobem ohrožen, tak vás prosím, abyste obnovily půst a modlitbu ve svých rodinách a povzbudily druhé, aby se modlili za mír. Drahé děti, chci, abyste pochopily vážnost situace a že mnoho toho co se stane závisí na vaší modlitbě a vytrvalosti. Drahé děti, jsem s vámi a  vyzývám vás, abyste se začaly vážně modlit a postit.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!"

Více zde: https://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/news/poselstvi-panny-marie-vizionari-ivanovi-ze-20-rijna-2023/

POZVÁNKA NA SVATOHUBERTSKOU MŠI

V neděli 29. října při mši svatě v 8:30 bude v zábřežském kostele sv. Bartoloměje sloužena svatohubertská mše. Celebrovat bude otec František Eliáš. Během mše zazní Hubertská mše Es-Dur od Jana Krchny z Jedlí v podání Trubačů Zábřeh a chrámového sboru Schola Liturgica. Jste všichni srdečně zváni.

Trubači Zábřeh a Schola Liturgica

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ

V ZÁBŘEZE budou pobožnosti na hřbitově od čtvrtku 2. listopadu do středy 8. listopadu, v sobotu a v neděli v 15.30 hod., ve všední dny v 16.15 hod.
V ROVENSKU bude pobožnost na hřbitově v sobotu 28. 10. po skončení mše svaté.
V POSTŘELMŮVKU bude pobožnost na hřbitově 2. listopadu v 16.00 hod.
V pondělí 6. listopadu v 17.30 hod. bude mše svatá v PIVONÍNĚ, pak pobožnost na hřbitově.

FARNÍ DEN ZÁBŘEH 2023

VEČER CHVAL

DOLOMITY 2024

Farnost Zábřeh pořádá zájezd do italských Dolomit.

Kdy?

Sobota 20.7.2024 (autobus odjíždí v ranních hodinách) - sobota 27.7.2024 (návrat ve večerních hodinách).

Kam?

Pastorační dům Velehrad v krásném horském údolí v obci St. Martin/Gsies v severní Itálii.

Podívejte se na webové stránky: https://pdvelehrad.cz/

Ubytování je situováno do pěti a šestilůžkových pokojů, k dispozici je velká jídelna/společenská místnost apod. Z organizačních důvodů musíte počítat

s umístěním na pokoje dle kapacit a rozhodnutí organizátorů. Platí ale, že ubytování v pokojích (a stejně tak i sociální zařízení) bývá pro muže a ženy zvlášť.

Jak?

Společně autobusem, který organizuje farnost. Pojede se přes den se zastávkami cca 11 hodin.

Pro koho?

Primárně je zájezd určen pro zábřežské farníky, proto přihlášení lidí odjinud v první fázi nebudeme akceptovat. Až později, pokud se místa nenaplní našimi farníky, nabídneme místa i jiným zájemcům.

Proč?

Protože jak mladí, tak starší najdou vyžití při výšlapech v nádherně stvořené krajině a duchovní zázemí pastoračního domu. Každý den se jezdí na výlety, které jsou koncipovány s ohledem na fyzické možnosti účastníků. Nabízí se tedy jak náročnější vysokohorská turistika, tak vždy také mírnější varianta. Typickým programem jsou celodenní túry po horské krajině, kam se autobusem vyráží po snídani a odkud se vracíme před večeří (ta bývá teplá, a tak jako snídaně, připravená naší kuchařkou).

Duchovní program bývá zajištěn především ranními bohoslužbami před snídaní, popř. po návratu ve večerních hodinách.

Za kolik?

Dospělí 10 000 Kč za osobu.

Mládež do 18 let 8900 Kč za osobu.

Děti do 10 let 7500 Kč za osobu.

Děti do dvou let 3400 za osobu.

Cena zahrnuje:

 • Dopravu autobusem (na místo a zpět + cestování po túrách).
 • Stravu (snídaně, balíček na celý den a teplá večeře).
 • Ubytování.
 • Pojištění.
 • Kuchyně bude zabezpečena službou české kuchařky a každodenní vyjížďky autobusem s českým řidičem.

Záloha a storno poplatky:

Po přihlášení je potřeba do dvou měsíců zaplatit zálohu - polovinu sumy, čili pro dospělého 5000 Kč.

Měsíc před odjezdem, tj. v druhé polovině června 2024 je pak potřeba doplatit zbytek.

Do 20.6.2024 se můžete odhlásit a my vám vrátíme zálohu. Po tomto termínu už zálohy nevracíme.

Můžeme jet vlastním autem?

Ano. Ovšem každý přihlášený si automaticky platí místo v autobuse a tyto peníze vám není možné vrátit. Ostatní cestující nemohou doplácet zvýšenou cenou za autobus v případě, že by někteří chtěli jet vlastním autem. Kapacita ubytování je právě na jeden autobus.

Společná cesta autobusem má řadu výhod:

 • Tmelí společenství
 • Při nějakém občerstvení nemusím brát ohledy na to, že jsem řidič.
 • Autobus nás každého dne vyveze na jiné místo. Každý si může podle svého vkusu a fyzické kondice vybrat jinou trasu, např.:
  • Krátké kolečko někde kolem autobusu - vhodné i pro seniory po 70.
  • Nechat se vyvézt lanovkou, kochat se z vrcholů hor a pak sejít/sjet dolů.
  • Pěší túru podle mých sil - někdo třeba 10 km, někdo 15 km.
  • A nebo ferraty, kde už je potřeba horolezecké vybavení. Ferraty jsou odstupňovány podlé náročnosti A - D. V pastoračním domě Velehrad je k zapůjčení přibližně 10 lezeckých sad na ferraty - přilba, horolezecký sedák, karabiny.
 • Autobus nás pak nabere na místě, které si určíme, nejsme vázáni tím, že se musíme vrátit na místo, kde máme zaparkováno auto.

Přihlašování:

Přihlásit se můžete vyplněním dotazníku na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_PyHyYIy5CMqrt8PpmJiYPKB3jV8sgwBYxU4gAK1Oo1poQ/viewform?usp=sf_link

Z organizačních důvodů bude vyplnění bráno za závazné, na základě toho vám později pošleme platební údaje k zaplacení 50% zálohy.

Pro kontaktování organizátorů můžete využít e-mail: dolomityrkfzabreh@gmail.com

Počet míst je omezen kapacitou domu a autobusu.

 

 

POUŤ DO MEDŽUGORJE pá 28.6. – so 6.7.2024

Stejně jako loni, i letos zveme všechny na pouť do Medžugorje, kde se stále ještě zjevuje každý den Panna Maria. Oproti předchozím rokům nás nebrzdí žádná proticovidová opatření. Předpokládaný čas odjezdu ze Zábřeha: pátek 28.6. večer. Návrat v sobotu 6.7. okolo oběda.

Cena poutě 3.400,- Kč + 80,- EUR zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní). Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. Pouť je s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. Zda jsou ještě volná místa se můžete ptát Františka Rýznara (734 369 209; poutnik151@gmail.com).

Přihlašovat se můžete přes tento Google formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0F9PmutElthnocx_smi6jgHPD-18Rjb5PPSdSjBX-qkHjtg/viewform?usp=share_link

Ti, kdo nezvládnou vyplňování přes Google formulář, si mohou ve farní kanceláři v Zábřeze vzít přihlášku, a nebo si ji k tisku stáhnout ZDE. Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské farní kanceláře, naskenované zaslat e-mailem na poutnik151@gmail.com, případně poslat na adresu František Rýznar, Javorová 19, Zábřeh 789 01. (kdo vyplňuje přes Google formulář, tak samozřejmě už nikde nic posílat nemusí).

POČET MÍST JE OMEZEN

V případě, že se hodně zhorší podmínky pro cestování, nebo že se nepřihlásí dostatečný počet poutníků, je možné, že pouť budeme muset zrušit – v tom případě vám vrátíme peníze.

Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč

 

PLAKÁT

KURZ ALFA 2024

VEČER CHVAL V PÁTEK 24. LISTOPADU

Bůh je všemohoucí. Bůh nás má rád. Ježíš je lékař duše i těla... Kolikrát jsme tato či jim podobná slova slyšeli, kolikrát jsem je já vyřkl od ambonu při kázání... S hlubokou vírou.
14. 8. 1995 jsem zakusil Boží lásku a všemohoucnost takovým způsobem, že na to nikdy nezapomenu a dodnes z toho žiji. Na posledním večeru chval v Zábřeze jsem však zažil něco, o čem jsem dosud jen slýchával, že se to někde tu a tam děje. Nejen já, ale snad všichni, kdo přišli na večer chval. Všichni jsme chválili Boha, otvírali mu svá srdce, vyznávali, že On je Pán, že On uzdravuje. A ON TAM BYL. Ne že by jindy nebyl. Ale ten večer to bylo v něčem jiné. Jeho přítomnost byla jakoby hmatatelná. Dokazoval nám svou lásku. Dotýkal se lidských srdcí... A uzdravoval. Tak něžně, pokojně, ale tak mocně... Členové charismatického společenství Abel z Místku pod vedením Ondřeje Nováka se modlili a Bůh jednal. Vše nasvědčuje tomu, že uzdraveny byly desítky a desítky lidí. A my si to nemůžeme nechat pro sebe. My musíme svědčit, jak úžasný je náš Bůh. Jak je veliký, dobrý. Jak je mocný. Nebojte se mu dokořán otevřít brány svého srdce, odevzdat se mu zcela. Tak tedy k větší cti a slávě Boží zveřejňujeme alespoň některé ze svědectví o uzdravení, které jsme dostali písemně.
O. Radek

Na svědectví se můžete podívat zde webových stránkách naší farnosti: https://www.rkfzabreh.cz/ostatni.

„DOBRÝ PASTÝŘ SE STAL BERÁNKEM“

9. prosince si udělejte čas na adventní duchovní obnovu s  P. KARLEM SKOČOVSKÝM. Začneme v 9.00 hod. mší svatou v kostele sv. Barbory, kterou bude P. Karel celebrovat (promluva bude součástí tématu).

Program bude pokračovat v Katolickém domě dopolední přednáškou, následuje oběd. Odpolední program pokračuje přednáškou a zakončený bude diskusí. Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod. K obědu je třeba se přihlásit ve farní kanceláři nebo na tel. 731 626 509.