HLÁSÁNÍ EVANGELIA

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i SEM

 

Я віруюча людина

MODLITBY ZA NAŠI ZEM

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhen

PŘÍMLUVY ZA FARNOST

V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy modliteb věřících pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktuální potřeby a život farnosti.Děkujeme současně našim sestrám Daně Sittové a Petře Krejčí za jejich ochotu ujmout se této služby. Kdokoli z naší farnosti může zaslat návrh přímluvy na e-mail primluvyzabreh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozorňuji na to, že konečné slovo k přímluvám má místní farář (např. pro omezení počtu proseb).

Za pastorační radu Jiří Krňávek

NOVÍ KAPLANI V ZÁBŘEZE

V neděli 24. července se farnosti představí dva noví kaplani.

P. ICLic. Mgr. František Ponížil

Narodil se v červnu roku 1987 jako třetí dítě ze čtyř v rodině Dany a Antonína Ponížilových. Do jeho jednadvaceti let bydleli v Rapotíně. Během prvního ročníku studií v kněžském semináři se přestěhovali do Sobotína.

P. Lev Eliáš, OFMCap, který byl kaplanem v Zábřeze v letech 2010 až 2015, byl jmenován nemocničním kaplanem pro Internu Zábřeh, Alzheimercentrum Zábřeh a Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích. Setkávat se s ním budeme i v naší farnosti.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2022/2023

Přihlášky k výuce náboženství v novém školním roce si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje „u novin“ nebo na faře v Zábřeze.
Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře.

FARNÍ DEN

MODLITBY ZA UKRAJINU

Od 5. září budou opět ve sv. Barboře probíhat modlitby za mír na Ukrajině a v Rusku. Scházet se budeme 1x za 14 dnů v pondělky od 18:30 do 20:00. Modlitby budou doprovázeny chválami, četbou Písma a v poslední půl hodině se budeme modlit svatý růženec. Přijďte pozvednout svůj hlas k Pánu v děkování a chvále, prosit o milost pro Ukrajinu, Rusko, ale i další země sužované válkou. Těšíme se na shledání a společnou modlitbu!

Stejskalovi a Pajerovi

ŽIDOVSKÉ TANCE

Od středy 7. září budou v tělocvičně gymnázia probíhat lekce židovských tanců. Scházet se budeme každý týden ve středy od 16:45 do 17:45. Přijďte za zvuku krásné hudby vyjádřit tancem texty písní, které jsou zároveň modlitbou a chválou Boha. Těším se na společně prožitý čas a tancování!

Barbora Pajerová

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Základní škola Boženy Němcové Zábřeh

1. třída - PONDĚLÍ, 13:00, Mgr. et Bc. Jana Kratochvílová, tel.: 731 621 288

2. třída - PONDĚLÍ, 12:45, Mgr. Ludmila Ryšavá, tel.: 736  509  449

3. třída - STŘEDA, 13:00, Mgr. Ing. Radek Maláč, děkan, tel.: 739 245 986

4. třída -  ČTVRTEK, 13:00, Mgr. Emilie Janů, tel.: 731  626  502  

5., 6., 7. třída - PONDĚLÍ, 14:00, Mgr. Emilie Janů, tel.: 731  626  502

8., 9. třída – PÁTEK, 14:00, Mgr. Marta Rýznarová, DiS., tel.: 731 626 552

Fara Zábřeh

5., 6., 7. třída - ČTVRTEK, 16:30, Ing. Anna Krňávková, tel.: 733 741 880

Gymnázium Zábřeh

Prosíme zájemce z řad studentů, aby se přihlásili otci Františkovi Ponížilovi do 9. 9. na email: f.ponizil@gmail.com, ICLic. Mgr. František Ponížil, kaplan, tel.: 739 245 975

 

Vyučování začíná v týdnu od 12. 9. Sejdeme se u hlavního vchodu do budovy. Pokud děti nebudou moci z různých důvodů navštěvovat příslušný ročník, je možné se po telefonické dohodě s učitelem přičlenit k jiné skupině.

Jana Kratochvílová

 

SEMINÁŘ „OBNOVA V DUCHU SVATÉM PODLE ERNSTA SIEVERSE“

Někdy si můžeme připadat duchovně vyprahlí, vyhořelí, dřívější elán k životu s Bohem vyprchává... Člověk si říká, že by to chtělo zase se nadechnout čerstvého vzduchu... Nebo možná by naše buňka potřebovala nějakou vzpruhu, šťávu, oživení. I z těchto důvodů nabízíme všem další běh skvělého semináře "Obnova v Duchu svatém" podle Ernesta Sieverse. Seminář v Zábřeze začne ve druhé půlce září - přesný termín bude ještě stanoven. Mnozí z vás seminář již absolvovali, není vám tedy nutno jej představovat. Dobrá zpráva pro ně - seminář je možno absolvovat vícekrát. Pro ty, kteří nevědí, o co jde - během zhruba desíti týdnů se budeme scházet jednou týdně (pátky od 19:00) v Zábřeze asi na hodinu a půl až dvě hodiny. Po úvodní asi půlhodinové modlitbě v kostele bude zpravidla na Devítce (u kostela) přednáška a pak menší skupinky. Každý účastník se pak doma modlí denně asi 15 minut nad Písmem svatým - každý den je dán konkrétní úryvek. Cílem semináře je pomoci účastníkům více se otevřít přijetí Boží lásky skrze modlitbu za hlubší vylití Ducha svatého. Zkušenosti ukazují, že Seminář zpravidla nese moc krásné plody - viz svědectví účastníků z minulých let, které přinášíme ZDE. Zájemci, přihlaste se, prosím, co nejdříve ve farní kanceláři v Zábřeze: 583 414 531, rkfzab@rps.cz

VEČER CHVAL

SYNODA FARNOSTI ZÁBŘEH

Farní synodální setkání se uskuteční v úterý 20. září v 18:00 hod. v Katolickém domě.

Jedno z významných témat, které vzešlo z jednotlivých výstupů, a proto se mu budeme věnovat jako prvnímu, jsme nazvali farní kavárna.

Farní kavárna? ‒ příležitost k setkání po nedělní mši sv. v 8:30

 • jako alternativa k setkávání rodin s dětmi, které funguje v Hnízdě
 • možné náměty k promýšlení, diskusi:
  • jak často?
  • na Devítce?
  • někde jinde?
  • i ve všední den?
  • ... 

Setkání bude trvat maximálně dvě hodiny, tedy do 20:00 hod. Každý z účastníků bude mít možnost se vyjádřit.

Srdečně zveme všechny farníky.

z pověření pastorační rady Jana A. Nováková

 

VÝCHOVA TEENAGERŮ