VÝZVA PŘEDSEDY ČBK K DODRŽOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ

Výzvu předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení si můžete přečíst ZDE.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V LISTOPADU 2020 - JAK JE ZÍSKAT?

400. VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE - USMÍŘENÍ MEZI KATOLÍKY A PROTESTANTY

DUCHOVNÍ CHUDOBA A SVĚŽÍ DUCH V CÍRKVI

Rozhovor s nastávajícím kardinálem vede šéfredaktor P. Antonio Spadaro, SJ, a společně se v něm zamýšlí nad impulzy, které církvi dal II. Vatikánský koncil a které byly doposud spícími. Zastaví se u soudobé pandemické situace, odhalující stav duchovní chudoby, cesty evangelizace, nové ekleziologie a rodinné církve, která se nám nyní nabízí a jež nám může pomoci z této duchovní chudoby vyjít. Odhaluje se nám cesta obnovy, změny sebe sama a pastoračního obrácení, o kterém hovoří papež František.

Skutečně se jedná o velmi podnětný text, jenž přináší svěžího ducha, vede k zamyšlení a ukazuje možnou cestu, jež před námi stojí. Toto vše jsou důvody, proč jsem ho přeložil a proč Vám ho doporučuji k přečtení!

Jan Gabriel Pajer, doporučuje i O. Radek Maláč

RORÁTY 2020

Rorátní mše svaté, jež jsou slaveny v 7:00 v kostele sv. Bartoloměje, budou  od 18.12 pouze pro 70 účastníků.

Roráty budou přenášeny na
YouTubekanále farnosti.

Informace k adventnímu tvoření a úkoly pro děti naleznete niže:

 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - v noci

Výjimku ze zákazu vycházení nově dostanou půlnoční vánoční bohoslužby. Vláda na čtvrtečním jednání upravila nařízení a vydala výjimku ze zákazu vycházení. Nově tak umožnila navštěvování „půlnočních“ vánočních mší.  Stále při nich bude platit omezená kapacita kostelů na dvacet procent kapacity míst k sezení (70 osob v chrámu sv. Bartoloměje), každý účastník bude povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), minimální odstup 2m mezi sedícími účastníky v jedné řadě a zákaz hromadného zpěvu.


O Vánoční noci 24.12.2020, budou tedy za těchto podmínek v kostele sv. Bartoloměje vysluhovány mše Slavnosti Narození Páně v 21:00 a 23:00!

ADVENTNÍ KONCERT Z KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE ONLINE

Tuto neděli 20. prosince si můžete v 15:00 na YouTube kanále farnosti poslechnout VARHANNÍ KONCERT z kostela sv. Bartoloměje. Skladby německých a francouzských skladatelů od poloviny 16. po začátek 20. století zahrají Lubomír Friedl, František Dvořák a Miroslav Sitta.

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ ONLINE

 26. prosince si od 15:00 můžete na YouTubeYouTube kanále zábřežské farnosti vyslechnout nahrávku Rybovy mše vánoční, kterou, za účasti zábřežských zpěváků a muzikantů nahrál Český rozhlas v chrámu sv. Bartoloměje 7. prosince loňského roku. Podílel se na ní téměř stočlenný soubor sestávající ze 40 hráčů Komorního orchestru města Zábřeh a 40 členů smíšeného pěveckého sboru chrámu sv. Bartoloměje posíleného o dalších 20 zpěváků sboru Carmina Vocum z Kyjova.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI

·     Na základě rozhodnutí vlády, s ohledem na stupeň 5 protiepidemického systému PES, je možná účast na mši svaté v kostele sv. Bartoloměje jen pro 45 osob (po přepočtu zvýšeno ‒ 10 % kapacity míst k sezení) a v kostele sv. Barbory 18 osob.Účastnící musí u jednotlivých mší být zapsáni do seznamů účastníků, které jsou umístěny před mříží kostela sv. Bartoloměje. Ti, kteří mají zapsanou intenci na danou mši, mají přednost.

·     Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Přítomni mohou být pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Nutná jsou režimová a organizační opatření, dezinfekce a větrání prostor. Mše svatá bude probíhat bez hromadného zpěvu.

·      Přibývá také počet mší svatých vysluhovaných s nedělní platností. Kromě běžných nedělních v 7:00, 8:30, 18:00 v kostele sv. Bartoloměje, je mše svatá s nedělní platností sloužena také v sobotu večer v 18:30 v kostele sv. Barbory a nově také nedělní mše svatá v 10:00 v kostele sv. Bartoloměje.

·      Ve čtvrtek v 17.30 hod. je i za těchto podmínek slavena mše svatá se zaměřením na děti.

·      Na YouTubeYouTube kanále farnosti se můžete připojit ke sledování nedělních mší svatých v 8:30.

·      Možnost individuálního přijetí svátosti smíření a eucharistie je během tiché adorace Nejsvětější Svátosti:

       - v neděli od 16:00 do 18:00.

·      Farní kostel bude i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukromým modlitbám.

·      Myslete i na své sousedy a přátele, někteří se do kostela nedostanou a Farní informace jim chybí!

BETLÉMY 2020

 Zde ve Fotogalerii naleznete betlémy z loňského adventního tvoření dětí ze zábřežské farnosti. Všem, kteří se zúčastnili, patří velký obdiv a poděkování. Autoři tří vyhodnocených betlémů (Kolčavovi, Hackenbergerovi a Velclovi) dostali odměnu – oslíka, na ostatní čeká malý dárek, který si mohou vyzvednout v sakristii.