VÝZVA PŘEDSEDY ČBK K DODRŽOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ

Výzvu předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení si můžete přečíst ZDE.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V LISTOPADU 2020 - JAK JE ZÍSKAT?

400. VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE - USMÍŘENÍ MEZI KATOLÍKY A PROTESTANTY

DUCHOVNÍ CHUDOBA A SVĚŽÍ DUCH V CÍRKVI

Rozhovor s nastávajícím kardinálem vede šéfredaktor P. Antonio Spadaro, SJ, a společně se v něm zamýšlí nad impulzy, které církvi dal II. Vatikánský koncil a které byly doposud spícími. Zastaví se u soudobé pandemické situace, odhalující stav duchovní chudoby, cesty evangelizace, nové ekleziologie a rodinné církve, která se nám nyní nabízí a jež nám může pomoci z této duchovní chudoby vyjít. Odhaluje se nám cesta obnovy, změny sebe sama a pastoračního obrácení, o kterém hovoří papež František.

Skutečně se jedná o velmi podnětný text, jenž přináší svěžího ducha, vede k zamyšlení a ukazuje možnou cestu, jež před námi stojí. Toto vše jsou důvody, proč jsem ho přeložil a proč Vám ho doporučuji k přečtení!

Jan Gabriel Pajer, doporučuje i O. Radek Maláč

RORÁTY 2020

Rorátní mše svaté, jež jsou slaveny v 7:00 v kostele sv. Bartoloměje, budou  od 18.12 pouze pro 70 účastníků.

Roráty budou přenášeny na
YouTubekanále farnosti.

Informace k adventnímu tvoření a úkoly pro děti naleznete niže:

 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - v noci

Výjimku ze zákazu vycházení nově dostanou půlnoční vánoční bohoslužby. Vláda na čtvrtečním jednání upravila nařízení a vydala výjimku ze zákazu vycházení. Nově tak umožnila navštěvování „půlnočních“ vánočních mší.  Stále při nich bude platit omezená kapacita kostelů na dvacet procent kapacity míst k sezení (70 osob v chrámu sv. Bartoloměje), každý účastník bude povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), minimální odstup 2m mezi sedícími účastníky v jedné řadě a zákaz hromadného zpěvu.


O Vánoční noci 24.12.2020, budou tedy za těchto podmínek v kostele sv. Bartoloměje vysluhovány mše Slavnosti Narození Páně v 21:00 a 23:00!

ADVENTNÍ KONCERT Z KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE ONLINE

Tuto neděli 20. prosince si můžete v 15:00 na YouTube kanále farnosti poslechnout VARHANNÍ KONCERT z kostela sv. Bartoloměje. Skladby německých a francouzských skladatelů od poloviny 16. po začátek 20. století zahrají Lubomír Friedl, František Dvořák a Miroslav Sitta.

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ ONLINE

 26. prosince si od 15:00 můžete na YouTubeYouTube kanále zábřežské farnosti vyslechnout nahrávku Rybovy mše vánoční, kterou, za účasti zábřežských zpěváků a muzikantů nahrál Český rozhlas v chrámu sv. Bartoloměje 7. prosince loňského roku. Podílel se na ní téměř stočlenný soubor sestávající ze 40 hráčů Komorního orchestru města Zábřeh a 40 členů smíšeného pěveckého sboru chrámu sv. Bartoloměje posíleného o dalších 20 zpěváků sboru Carmina Vocum z Kyjova.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI

·     Na základě rozhodnutí vlády, s ohledem na stupeň 5 protiepidemického systému PES, je možná účast na mši svaté v kostele sv. Bartoloměje jen pro 45 osob (po přepočtu zvýšeno ‒ 10 % kapacity míst k sezení) a v kostele sv. Barbory 18 osob.Účastnící musí u jednotlivých mší být zapsáni do seznamů účastníků, které jsou umístěny před mříží kostela sv. Bartoloměje. Ti, kteří mají zapsanou intenci na danou mši, mají přednost.

·     Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Přítomni mohou být pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Nutná jsou režimová a organizační opatření, dezinfekce a větrání prostor. Mše svatá bude probíhat bez hromadného zpěvu.

·      Přibývá také počet mší svatých vysluhovaných s nedělní platností. Kromě běžných nedělních v 7:00, 8:30, 18:00 v kostele sv. Bartoloměje, je mše svatá s nedělní platností sloužena také v sobotu večer v 18:30 v kostele sv. Barbory a nově také nedělní mše svatá v 10:00 v kostele sv. Bartoloměje.

·      Ve čtvrtek v 17.30 hod. je i za těchto podmínek slavena mše svatá se zaměřením na děti.

·      Na YouTubeYouTube kanále farnosti se můžete připojit ke sledování nedělních mší svatých v 8:30.

·      Možnost individuálního přijetí svátosti smíření a eucharistie je během tiché adorace Nejsvětější Svátosti:

       - v neděli od 16:00 do 18:00.

·      Farní kostel bude i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukromým modlitbám.

·      Myslete i na své sousedy a přátele, někteří se do kostela nedostanou a Farní informace jim chybí!

BETLÉMY 2020

 Zde ve Fotogalerii naleznete betlémy z loňského adventního tvoření dětí ze zábřežské farnosti. Všem, kteří se zúčastnili, patří velký obdiv a poděkování. Autoři tří vyhodnocených betlémů (Kolčavovi, Hackenbergerovi a Velclovi) dostali odměnu – oslíka, na ostatní čeká malý dárek, který si mohou vyzvednout v sakristii.

ALFA ONLINE

Děkujeme za Vaši registraci a těší nás Vás zájem o Alfu, ale bohužel kurz už je plný!

Tým kurzu Alfa

NINIVE – 40 DNÍ POKÁNÍ

Drazí bratři a sestry,
pro letošní postní období můžete využít např. i tuto iniciativu: Ninive -
40 dní pokání (nejen) pro rodiny od o. Dominika Chmielewského
.

O. Radek Maláč

POSTNÍ KAPKY 2021

S právě započatou postní dobou je zde opět možnost využití pastorační aktivity „Postní kapky“ coby přípravy na Velikonoce. Opět tak prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Autorem „Postních kapek“ je P. Petr Hofírek, duchovní správce farnosti Dolní Němčí. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" Váš život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství.

•     Liturgická modlitba pro daný den

•     Liturgická čtení a promluva

•     Citáty papeže Františka o Božím milosrdenství

•     Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera

•     Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin Holík)

•     Fotocitáty

•     Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí

Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz. Věříme, že nám tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

CHARITA ZÁBŘEH OBDRŽELA CENU MĚSTA ZÁBŘEH ZA ROK 2020

K udělení ceny města Zábřeh se připojuje a za pomoc v této tíživé době děkuje celému kolektivu Charity Zábřeh i zábřežská farnost!

 

POSTNÍ MISIJNÍ KALENDÁŘ PRO DĚTI 2021

Pro postní dobu, která začíná Popeleční středou 17. února 2021, jsme pro děti opět připravili oblíbený Postní misijní kalendář plný obrázků s úkoly do Velikonoční neděle 4. dubna. Kalendář má dětem pomoci prožít postní dobu intenzivněji a hlouběji, a tak se co nejlépe přichystat na slavení největších křesťanských svátků, jimiž jsou Velikonoce.

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi v rodině, v hodinách náboženství, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkol upravit podle věku dítěte a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby.

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Kalendář je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

Postní_misijní_kalendár_color_web

Postni_misijni_lalendar_2021_cb

.

DOMÁCÍ LITURGIE VELIKONOČNÍHO TRIDUA 2021

Protože v současné situaci, spojené s protiepidemiologickými opatřeními vydanými naší vládou, je výhled takový, že se mnozí nebudeme moci zúčastnit liturgického slavení nadcházejícího Velikonočního tridua v chrámu a budeme si je připomínat doma s rodinou, předkládáme Vám k využití zpracovanou podobu liturgického slavení Velikonočního tridua, vytvořenou Centrem pro katechezi v Olomouci, pro její „vysluhování“ laiky v domácnostech.

 

Domácí liturgie Velikonočního tridua 2021

 

 

VELIKONOCE 2021 - ZÁBŘEH

VEČER CHVAL ZRUŠEN

Z důvodu nemoci se na neděli 4. dubna  plánovaný, hudbou doprovázený, večer chval, který měl být od 20:00 dostupný on-line, ruší!