HLÁSÁNÍ EVANGELIA

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i SEM

 

Я віруюча людина

MODLITBY ZA NAŠI ZEM

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhen

PŘÍMLUVY ZA FARNOST

V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy modliteb věřících pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktuální potřeby a život farnosti. Děkujeme současně našim sestrám Daně Sittové a Petře Krejčí za jejich ochotu ujmout se této služby. Kdokoli z naší farnosti může zaslat návrh přímluvy na e-mail primluvyzabreh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozorňuji na to, že konečné slovo k přímluvám má místní farář (např. pro omezení počtu proseb).

Za pastorační radu Jiří Krňávek

ŽIDOVSKÉ TANCE

Od středy 7. září budou v tělocvičně gymnázia probíhat lekce židovských tanců. Scházet se budeme každý týden ve středy od 16:45 do 17:45. Přijďte za zvuku krásné hudby vyjádřit tancem texty písní, které jsou zároveň modlitbou a chválou Boha. Těším se na společně prožitý čas a tancování!

Barbora Pajerová

MODLITBY ZA UKRAJINU

Od 5. září budou opět ve sv. Barboře probíhat modlitby za mír na Ukrajině a v Rusku. Scházet se budeme 1x za 14 dnů v pondělky od 18:30 do 20:00. Modlitby budou doprovázeny chválami, četbou Písma a v poslední půl hodině se budeme modlit svatý růženec. Přijďte pozvednout svůj hlas k Pánu v děkování a chvále, prosit o milost pro Ukrajinu, Rusko, ale i další země sužované válkou. Těšíme se na shledání a společnou modlitbu!

Stejskalovi a Pajerovi

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT

O 1. neděli adventní (27.11.) v 16:00 jste srdečně zváni do kostela sv. Bartoloměje na varhanní koncert. Zazní skladby J.S. Bacha, českých mistrů, ale i adventně laděné skladby v podání Kristýny Novotné, Františka Dvořáka a Miroslava Sitty. Jako host vystoupí Václav John, který zpestří koncert hrou na trombon.

 

ADVENTNÍ AKTIVITA 2022

Adventní aktivita, kterou připravilo Katechetické centrum Olomouc na letošní rok, má název CESTA ZA JEŽÍŠEM.

DUCHOVNÍ OBNOVA S P. MGR. MARTINEM KARLEM SATORIOU OCSO

Pastorační rada farnosti zve všechny zájemce na duchovní obnovu s názvem „Modli se a pracuj“, která proběhne v sobotu 3. prosince. V úvodu je mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Barbory (promluva bude součástí tématu). Program bude pokračovat v Katolickém domě dopolední přednáškou, následuje oběd. Odpoledne program pokračuje a zakončený bude diskusí. Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod. Z organizačních důvodů je třeba se k účasti předem přihlásit včetně objednání oběda na tel. čísle fary 583 414 531, případně 731 626 509: nebo e-mailem fazabreh@ado.cz. Cena oběda 120 Kč, příspěvek na režii je dobrovolný.

pastorační rada farnosti Zábřeh

MÁTE NĚCO, S ČÍM BYSTE SE MOHLI S NÁMI PODĚLIT?

Vyzýváme všechny, jejichž srdcí, života, zdraví, se dotkl náš Pán a Bůh Ježíš Kristus. A to jak ve vašem všedním životě, během semináře Obnova v Duchu svatém, kurzů Alfa či poutí. Neváhejte se s námi podělit se svědectvími o tom, co ve vašem životě vykonal Bůh, co jste s Ním prožili,  jak to změnilo váš život a na co vzpomínáte. Svá svědectví ke zveřejnění na našem webovém portálem prosím zasílejte na email zkusenostisbohem@seznam.cz

&

K POSLECHU

Přibyla nová sekce „K poslechu“, kde naleznete záznamy promluv a exegezí, jež zazněly ve farním kostele sv. Bartoloměje.

„PAPEŽ ÚSMĚVŮ A VÁNOCE“

Spolek Zvolská čtyřka Vás ve středu 28. prosince v 17.00 hod. srdečně zve do komunitního centra na setkání s usměvavým papežem JANEM PAVLEM I.
Život a odkaz nedávno blahořečeného papeže představí bohoslovec Vojtěch Kolář, student Papežského orientálního ústavu v Římě.

KURZY ALFA

Milí přátelé, srdečně zveme Vás i Vaše blízké a známé na další kurz Alfa, který připravujeme od středy 18. 1. 2023 od 18.00 hod. v sále „Devítky“ (bývalá ZUŠ), na Farní 9 v Zábřeze.       
Komu je kurz Alfa určen? Kurz je pro všechny, kteří již dlouhá léta pravidelně navštěvují bohoslužby, ale přesto by si rádi o něco víc prohloubili svoji osobní víru či upevnili její základy. Je pro všechny, kteří chtějí objevit Boha, seznámit se s křesťanstvím a jeho učením nebo poznat lidi, kteří se svoji víru snaží žít, pro ty, kdo se potýkají s obavami o budoucnost a hledají naději v neklidné době, i pro mnoho dalších…     
Jak kurz Alfa probíhá? Zábřežská Alfa bude trvat 13 týdnů. Jednotlivá setkání (jedenkrát týdně) začínají společnou večeří, na kterou navazuje krátká přednáška. V malých skupinkách je pak možné vyjádřit svůj názor, klást otázky nebo jen mlčet a naslouchat. Žádná otázka není hloupá nebo nevhodná, přátelská atmosféra poskytuje naprostou svobodu. Účast v kurzu je dobrovolná, vstup je zdarma či za dobrovolný příspěvek. Z organizačních důvodů je potřeba se na kurz přihlásit předem.
Více info ZDE nebo na www.kurzyalfa.cz či na telefonním čísle 737 295 087.
Pokud Vás naše pozvání na kurz zaujalo nebo je vašem okolí někdo, komu byste jej rádi nabídli (můžete ho tam také doprovodit), budeme se na Vás těšit.

Za tým Alfy Karla Hrochová

GARÁŽ PRO MUŽE

 

Zveme vás  do chlapského kruhu v zimě do Jeseníků, kde budeme trávit 3 celé dny. Pokud jste už s námi byli, nevadí, může vzít někoho pod křídlo, Bůh vždy dělá nové věci.

Palacký Radek

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2023

Týden modliteb letos probíhá od 18. do 25. ledna 2023 a jeho mottem je verš:

„Učte se činit dobro. Hledejte právo “ Iz 12,18

K modlitbám za jednotu křesťanů se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí 23. ledna v 18.00 hod.

 

MODLITBY ZA MÍR

Vážení modlitebníci, v pondělí 23. 1. se ruší modlitební setkání za mír (nejen) na Ukrajině, z důvodu ekumenické bohoslužby, která bude sloužena v 18 hod. ve sv. Barboře.
V přímluvách budeme pokračovat za 14 dní, tedy 6. února v běžný čas, tedy v 18.30 hod.

Za modlitební tým Barbora Pajerová

 

VÝZVA K MODLITBĚ

Na podnět našeho biskupa Josefa Nuzíka zveřejňujeme prohlášení Mons. Martina Davida k volbám:

Drazí bratři a sestry,

nacházíme se uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro nás výzvou k hledání spojnic mezi křesťany různých církví. Je však také výzvou k tomu, abychom vytrvale usilovali o jednotu společenství církve, ve kterém žijeme. Zvláštním způsobem je to výzva i pro tyto dny, kdy je celá společnost včetně církve polarizována volební kampaní před prezidentskou volbou.

V poslední době dostávají biskupové řadu podnětů od věřících, aby představitelé církve vyslovili jednoznačnou podporu konkrétnímu kandidátovi na prezidenta. Žadatelé obvykle uvádějí jméno jim sympatického uchazeče o prezidentský úřad a doplňují argumenty, proč právě on je tou jedinou možnou a vhodnou osobou k jeho výkonu. Hanlivě se naopak vyjadřují na adresu druhého kandidáta a podivují se tomu, že jej někdo, natožpak věřící, může volit. Zpravidla nechybí upozornění, že je přece povinností církve, aby navedla věřící tím správným směrem.

Většina z nás jistě vnímá narůstající pnutí ve společnosti, kdy volební klání rozděluje dokonce i dlouholeté přátele či členy rodiny. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní.

Nenechme se strachem ovládnout. Ježíš Kristus nám říká, ať se naše srdce nechvěje a neděsí. Snad i k naší současné situaci směřují slova papeže Františka z encykliky Fratelli tutti o tom, že strach mnozí politici šíří jako marketingovou zbraň. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot.“ (Fratelli tutti 15)

Kristus je nositelem pokoje, který chce přinést také naší zemi. Proto se především sjednocujme v modlitbě s Kristem. Jeho prosme ve společné modlitbě o to, aby naše země měla dobrého prezidenta, a podle svého svědomí k tomu každý z nás přispějme svým hlasem.

K tomu vám žehnám

Mons. Martin David

VEČER CHVAL