SEMINÁŘ „OBNOVA V DUCHU SVATÉM PODLE ERNSTA SIEVERSE“
01.09.22

Obrázek novinky

Někdy si můžeme připadat duchovně vyprahlí, vyhořelí, dřívější elán k životu s Bohem vyprchává... Člověk si říká, že by to chtělo zase se nadechnout čerstvého vzduchu... Nebo možná by naše buňka potřebovala nějakou vzpruhu, šťávu, oživení. I z těchto důvodů nabízíme všem další běh skvělého semináře "Obnova v Duchu svatém" podle Ernesta Sieverse. Seminář v Zábřeze začne ve druhé půlce září - přesný termín bude ještě stanoven. Mnozí z vás seminář již absolvovali, není vám tedy nutno jej představovat. Dobrá zpráva pro ně - seminář je možno absolvovat vícekrát. Pro ty, kteří nevědí, o co jde - během zhruba desíti týdnů se budeme scházet jednou týdně (pátky od 19:00) v Zábřeze asi na hodinu a půl až dvě hodiny. Po úvodní asi půlhodinové modlitbě v kostele bude zpravidla na Devítce (u kostela) přednáška a pak menší skupinky. Každý účastník se pak doma modlí denně asi 15 minut nad Písmem svatým - každý den je dán konkrétní úryvek. Cílem semináře je pomoci účastníkům více se otevřít přijetí Boží lásky skrze modlitbu za hlubší vylití Ducha svatého. Zkušenosti ukazují, že Seminář zpravidla nese moc krásné plody - viz svědectví účastníků z minulých let, které přinášíme ZDE. Zájemci, přihlaste se, prosím, co nejdříve ve farní kanceláři v Zábřeze: 583 414 531, rkfzab@rps.cz