MODLITBY ZA MÍR A POKOJ PRO UKRAJINU A RUSKO
17.03.22

Obrázek novinky

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“  1 Tm 2, 1

Srdečně vás zveme na společné modlitby za mír a pokoj pro Ukrajinu a Rusko, které budou probíhat v kostele sv. Barbory v Zábřehu každé pondělí od 19.00–20.30 hodin. Ukrajina a Rusko potřebují naše modlitby a duchovní boj za ně. Vždyť nebojujeme zbraněmi lidskými, ale Božskými, kterými je možné bořit hradby nepřítele! Oblečme tedy plnou Boží zbroj a přijďme na duchovní bojiště!

Jana Stejskalová