NINIVE – 40 DNÍ POKÁNÍ
11.02.21

Obrázek novinky

Drazí bratři a sestry,
pro letošní postní období můžete využít např. i tuto iniciativu: Ninive -
40 dní pokání (nejen) pro rodiny od o. Dominika Chmielewského
.

O. Radek Maláč