NÁRODNÍ DEN MODLITEB
28.05.23

Obrázek novinky

Rádi bychom vás pozvali ke společným modlitbám během letniční neděle 28. května 2023 v 15 hodin do Betlémské kaple. Budeme vděční, když se k nám připojíte. Budeme se společně vroucně modlit za nové vylití Ducha svatého pro naši zemi, chválit i uctívat živého Boha, a přimlouvat se za Českou republiku, jak nás Bůh povede. V pokoře a jednotě jako Boží lid, protože víme, že velikou moc mají společné modlitby.

V Kristu,

Petr Kácha
David Loula
Jakub Sadílek
Petr Šimmer
Jiří Čihulka
Petr Sikora
Pavla Petrášková
Pavla Markupová
Petra Dominika Konečná
Alžběta Barošová
Petr Trantina
Bohuslav Zapadlo