MODLITBY ZA MÍR (NEJEN) NA UKRAJINĚ A V RUSKU
04.09.23

Obrázek novinky

Od září pokračujeme v pravidelných přímluvách. Od 4. září jedenkrát za 14 dní, a to tradičn v pondělky od 18.30 do 19.30 hod. v kostele sv. Barbory.
Pozvedněme svůj hlas k modlitbě a chvále Pána svými slovy, písní, čtením Písma a modlitbou
svatého růžence.

Barbora Pajerová a Jana Stejskalová