DUCHOVNÍ OBNOVA S P. MGR. MARTINEM KARLEM SATORIOU OCSO
03.12.22

Obrázek novinky

Pastorační rada farnosti zve všechny zájemce na duchovní obnovu s názvem „Modli se a pracuj“, která proběhne v sobotu 3. prosince. V úvodu je mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Barbory (promluva bude součástí tématu). Program bude pokračovat v Katolickém domě dopolední přednáškou, následuje oběd. Odpoledne program pokračuje a zakončený bude diskusí. Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod. Z organizačních důvodů je třeba se k účasti předem přihlásit včetně objednání oběda na tel. čísle fary 583 414 531, případně 731 626 509: nebo e-mailem fazabreh@ado.cz. Cena oběda 120 Kč, příspěvek na režii je dobrovolný.

pastorační rada farnosti Zábřeh