Aktuality a zajímavosti

DUCHOVNÍ OBNOVA S P. MGR. MARTINEM KARLEM SATORIOU OCSO
03.12.22

Pastorační rada farnosti zve všechny zájemce na duchovní obnovu s názvem „Modli se a pracuj“, která proběhne v sobotu 3. prosince. V úvodu je mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Barbory (promluva bude součástí tématu). Program bude pokračovat v Katolickém domě dopolední přednáškou, následuje oběd. Odpoledne program pokračuje a zakončený bude diskusí. Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod. Z organizačních důvodů je třeba se k účasti předem přihlásit včetně objednání oběda na tel. čísle fary 583 414 531, případně 731 626 509: nebo e-mailem fazabreh@ado.cz. Cena oběda 120 Kč, příspěvek na režii je dobrovolný.

pastorační rada farnosti ZábřehMÁTE NĚCO, S ČÍM BYSTE SE MOHLI S NÁMI PODĚLIT?
27.11.22

Vyzýváme všechny, jejichž srdcí, života, zdraví, se dotkl náš Pán a Bůh Ježíš Kristus. A to jak ve vašem všedním životě, během semináře Obnova v Duchu svatém, kurzů Alfa či poutí. Neváhejte se s námi podělit se svědectvími o tom, co ve vašem životě vykonal Bůh, co jste s Ním prožili,  jak to změnilo váš život a na co vzpomínáte. Svá svědectví ke zveřejnění na našem webovém portálem prosím zasílejte na email zkusenostisbohem@seznam.cz


ADVENTNÍ AKTIVITA 2022
27.11.22

Adventní aktivita, kterou připravilo Katechetické centrum Olomouc na letošní rok, má název CESTA ZA JEŽÍŠEM.PŘÍMLUVY ZA FARNOST
30.06.22

V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy modliteb věřících pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktuální potřeby a život farnosti. Děkujeme současně našim sestrám Daně Sittové a Petře Krejčí za jejich ochotu ujmout se této služby. Kdokoli z naší farnosti může zaslat návrh přímluvy na e-mail primluvyzabreh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozorňuji na to, že konečné slovo k přímluvám má místní farář (např. pro omezení počtu proseb).

Za pastorační radu Jiří Krňávek


MODLITBY ZA NAŠI ZEM
04.05.22

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhen


HLÁSÁNÍ EVANGELIA
26.04.21

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i SEM