Aktuality a zajímavosti


ŽENA V CÍRKVI
24.05.22

Zveme Vás na setkání s P. Zdeňkem Jančaříkem nazvané „ŽENA V CÍRKVI“, které bude v úterý 24. května v 18.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
P. Zdeněk Jančařík, salesián. Žije v Brně, dlouhodobě se věnuje publicistice, píše knihy a má svůj vlastní diskusní pořad Žabovřeské rozmlouvání. Jeho poslední knihy Ty jsi kněz navěky (2020) a Žena ať v církvi promluví (2022) se zasazují o výraznější zapojení žen do katolické liturgie i do života církve.

 

Za ČKA Jana A. Nováková


VÝLET DO KUTNÉ HORY
21.05.22

Pozvání na výlet do Kutné Hory v sobotu 21.5. odjezd v 6:00 hodin z Postřelmova (možnost přistoupit po cestě). Prohlídka chrámu sv. Barbora je od 10:00 hodin a v 11:00 rezervován oběd v restauraci. Ve 14:00 hodin mše sv. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a poté prohlídka baziliky v 16:00 hodin prohlídka kostnice v Sedlci.

Cena za autobus 500Kč, vstupné 300Kč, oběd 250Kč.

Přihlásit se na telefon P. Vladimír Jahn 732 430 578 nebo Miroslava Vybíhalová 605 474 111


MODLITBY ZA NAŠI ZEM
04.05.22

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhenMODLITBY ZA MÍR A POKOJ PRO UKRAJINU A RUSKO
17.03.22

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“  1 Tm 2, 1

Srdečně vás zveme na společné modlitby za mír a pokoj pro Ukrajinu a Rusko, které budou probíhat v kostele sv. Barbory v Zábřehu každé pondělí od 19.00–20.30 hodin. Ukrajina a Rusko potřebují naše modlitby a duchovní boj za ně. Vždyť nebojujeme zbraněmi lidskými, ale Božskými, kterými je možné bořit hradby nepřítele! Oblečme tedy plnou Boží zbroj a přijďme na duchovní bojiště!

Jana Stejskalová                                    


POUŤ DO MEĐUGORJE
10.03.22

V termínu 1.7. – 9.7.2022 se bude možno, s duchovním doprovodem P. Radka Maláče, zúčastnit pouti do Međugorje. Blížší informace a přihlášku naleznete níže:

Pouť do Međugorje

Přihláška - Međugorje 2021


HLÁSÁNÍ EVANGELIA
26.04.21

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i sem: