Aktuality a zajímavosti

PŘIPOMENUTÍ UKRAJINSKÉHO DNE NEZÁVISLOSTI
24.08.22

V den našeho svátku sv. Bartoloměje (středa 24. 8.) si společně s ukrajinskými přáteli připomeneme jejich Den nezávislosti Ukrajiny. V zázemí, které nám poskytne zábřežská Levandulová kavárna (moc DĚKUJEME!) proběhne neformální program k tomuto významnému svátku, který přispěl ke svobodě země, která nyní bohužel úpí pod dobyvačnou snahou ruských okupantů. Na programu, který začne v 15:30 hodin, bude: modlitba za národ a ukončení války v kostele sv. Bartoloměje, zpěv hymny, konzumace pelmeňů, malování na obličej, povídání o svátku a zvycích na Ukrajině... 


NOVÍ KAPLANI V ZÁBŘEZE
24.07.22

V neděli 24. července se farnosti představí dva noví kaplani.

P. ICLic. Mgr. František Ponížil

Narodil se v červnu roku 1987 jako třetí dítě ze čtyř v rodině Dany a Antonína Ponížilových. Do jeho jednadvaceti let bydleli v Rapotíně. Během prvního ročníku studií v kněžském semináři se přestěhovali do Sobotína.

P. Lev Eliáš, OFMCap, který byl kaplanem v Zábřeze v letech 2010 až 2015, byl jmenován nemocničním kaplanem pro Internu Zábřeh, Alzheimercentrum Zábřeh a Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích. Setkávat se s ním budeme i v naší farnosti.


MODLITBY ZA MÍR A POKOJ PRO UKRAJINU A RUSKO
03.07.22

Modlitby za mír na Ukrajině a v Rusku, potažmo po celém světě, budou nyní probíhat v prázdninovém režimu. Setkáme se ve dvou termínech, a to v pondělí 25. 7. a 22. 8. v 18:30 ve sv. Barboře. Nepolevujme ale v modlitebním úsilí a spojme se v soukromých modlitbách za mír každé pondělí kolem 19. hodiny. Pán je veliký ve své dobrotivosti a modlitby svých dětí slyší a vyslýchá. Děkujme mu a hledejme Jeho vůli i v této oblasti.

Za všechny modlitebníky Barbora Pajerová

 


PŘÍMLUVY ZA FARNOST
30.06.22

V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy modliteb věřících pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktuální potřeby a život farnosti.Děkujeme současně našim sestrám Daně Sittové a Petře Krejčí za jejich ochotu ujmout se této služby. Kdokoli z naší farnosti může zaslat návrh přímluvy na e-mail primluvyzabreh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozorňuji na to, že konečné slovo k přímluvám má místní farář (např. pro omezení počtu proseb).

Za pastorační radu Jiří Krňávek


MODLITBY ZA NAŠI ZEM
04.05.22

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhenHLÁSÁNÍ EVANGELIA
26.04.21

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i sem: