Aktuality a zajímavosti


SEMINÁŘ „OBNOVA V DUCHU SVATÉM PODLE ERNSTA SIEVERSE“
01.09.22

Někdy si můžeme připadat duchovně vyprahlí, vyhořelí, dřívější elán k životu s Bohem vyprchává... Člověk si říká, že by to chtělo zase se nadechnout čerstvého vzduchu... Nebo možná by naše buňka potřebovala nějakou vzpruhu, šťávu, oživení. I z těchto důvodů nabízíme všem další běh skvělého semináře "Obnova v Duchu svatém" podle Ernesta Sieverse. Seminář v Zábřeze začne ve druhé půlce září - přesný termín bude ještě stanoven. Mnozí z vás seminář již absolvovali, není vám tedy nutno jej představovat. Dobrá zpráva pro ně - seminář je možno absolvovat vícekrát. Pro ty, kteří nevědí, o co jde - během zhruba desíti týdnů se budeme scházet jednou týdně (pátky od 19:00) v Zábřeze asi na hodinu a půl až dvě hodiny. Po úvodní asi půlhodinové modlitbě v kostele bude zpravidla na Devítce (u kostela) přednáška a pak menší skupinky. Každý účastník se pak doma modlí denně asi 15 minut nad Písmem svatým - každý den je dán konkrétní úryvek. Cílem semináře je pomoci účastníkům více se otevřít přijetí Boží lásky skrze modlitbu za hlubší vylití Ducha svatého. Zkušenosti ukazují, že Seminář zpravidla nese moc krásné plody - viz svědectví účastníků z minulých let, které přinášíme ZDE. Zájemci, přihlaste se, prosím, co nejdříve ve farní kanceláři v Zábřeze: 583 414 531, rkfzab@rps.cz


MODLITBY ZA UKRAJINU
31.08.22

Od 5. září budou opět ve sv. Barboře probíhat modlitby za mír na Ukrajině a v Rusku. Scházet se budeme 1x za 14 dnů v pondělky od 18:30 do 20:00. Modlitby budou doprovázeny chválami, četbou Písma a v poslední půl hodině se budeme modlit svatý růženec. Přijďte pozvednout svůj hlas k Pánu v děkování a chvále, prosit o milost pro Ukrajinu, Rusko, ale i další země sužované válkou. Těšíme se na shledání a společnou modlitbu!

Stejskalovi a Pajerovi


ŽIDOVSKÉ TANCE
31.08.22

Od středy 7. září budou v tělocvičně gymnázia probíhat lekce židovských tanců. Scházet se budeme každý týden ve středy od 16:45 do 17:45. Přijďte za zvuku krásné hudby vyjádřit tancem texty písní, které jsou zároveň modlitbou a chválou Boha. Těším se na společně prožitý čas a tancování!

Barbora Pajerová


MODLITBY ZA NAŠI ZEM
04.05.22

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhen


HLÁSÁNÍ EVANGELIA
26.04.21

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i SEM