Aktuality a zajímavosti


PŘIPOMENUTÍ UKRAJINSKÉHO DNE NEZÁVISLOSTI
24.08.22

V rámci adoračního dne farnosti Zábřeh (středa 24. 8.), se od 15:30 sejdeme v kostele sv. Bartoloměje, abychom s Ukrajinci žijícími v našem regionu krátkou společnou modlitbou děkovali a zároveň prosili za zemi a její obyvatele, kteří jsou v současnosti sužováni válečným konfliktem.

Středa 24. 8. je současně také dnem, kdy si Ukrajinci připomínají vyhlášení nezávislosti své země přijetím Deklarace vyhlášení nezávislosti Ukrajiny. I my přejeme lidem této země, aby mohli opět žít v míru a také ve svobodě. Po modlitbě jsme srdečně zváni do Levandulové kavárny na ochutnávku pelmeňů (tradiční ukrajinské jídlo), poslech ukrajinských písní a děti zveme na malování na obličej.


Více informací i o dalších integračních a adaptačních akcích pořádaných pro ukrajinské uprchlíky najdou zájemci na webu https://zabreh.charita.cz/ukrajina/


MODLITBY ZA MÍR A POKOJ PRO UKRAJINU A RUSKO
22.08.22

V pondělí 22. srpna v 18:30 se opět sejdeme v kostele sv. Barbory k Modlitbám za mír. Další modlitební setkání se uskuteční v pondělí 5. září.

Jana Stejskalová

 

 

 


PŘÍMLUVY ZA FARNOST
30.06.22

V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy modliteb věřících pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktuální potřeby a život farnosti.Děkujeme současně našim sestrám Daně Sittové a Petře Krejčí za jejich ochotu ujmout se této služby. Kdokoli z naší farnosti může zaslat návrh přímluvy na e-mail primluvyzabreh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozorňuji na to, že konečné slovo k přímluvám má místní farář (např. pro omezení počtu proseb).

Za pastorační radu Jiří Krňávek


MODLITBY ZA NAŠI ZEM
04.05.22

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhenHLÁSÁNÍ EVANGELIA
26.04.21

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i sem: