Aktuality a zajímavosti

KONFERENCE OTCOVO SRDCE ZÁBŘEH NA MORAVĚ
24.06.22

BLIŽŠÍ INFORMACE O KONFERENCI OTCOVO SRDCE NALEZNETE - ZDE

PROGRAM KONFERENCE OTCOVO SRDCE 24. – 26. ČERVEN 2022 NALEZNETE - ZDE


PODĚKOVÁNÍ ZA ALFU
22.06.22

Ve středu 8. června se uskutečnil poslední večer kurzu Alfa. Za celou Alfu, Boží milosti a požehnání poděkujeme při mši svaté ve středu 22. června v 17.00 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze, jste srdečně zváni.

Za tým Alfy Karla Hrochová


MODLITBY ZA NAŠI ZEM
04.05.22

jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly:

* za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
* za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrými
pastýři a hlasateli pravdy
* za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
* za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
* za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti

Více na www.zemesemodli.cz

Za pořadatele Josef Michalčík, jáhenMODLITBY ZA MÍR A POKOJ PRO UKRAJINU A RUSKO
17.03.22

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“  1 Tm 2, 1

Srdečně vás zveme na společné modlitby za mír a pokoj pro Ukrajinu a Rusko, které budou probíhat v kostele sv. Barbory v Zábřehu každé pondělí od 19.00–20.30 hodin. Ukrajina a Rusko potřebují naše modlitby a duchovní boj za ně. Vždyť nebojujeme zbraněmi lidskými, ale Božskými, kterými je možné bořit hradby nepřítele! Oblečme tedy plnou Boží zbroj a přijďme na duchovní bojiště!

Jana Stejskalová                                    


POUŤ DO MEĐUGORJE
10.03.22

V termínu 1.7. – 9.7.2022 se bude možno, s duchovním doprovodem P. Radka Maláče, zúčastnit pouti do Međugorje. Blížší informace a přihlášku naleznete níže:

Pouť do Međugorje

Přihláška - Međugorje 2021


HLÁSÁNÍ EVANGELIA
26.04.21

  Zájemcům z řad majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android bychom chtěli doporučit aplikaci obsahující, k četbě i poslechu, český překlad homilií a tematických katechezí papeže Františka, které přednesl při generálních audiencích a byly publikovány na webu české redakce Rádia Vatikán.
Texty z italštiny přeložil P. Milan Glaser a Jana Gruberová, použity jsou s vědomím a požehnáním P. Milana Glasera a vše do podoby moderní aplikace uspořádal P. Petr Hofírek.

Aplikaci samotnou pak naleznete na Google Play

Ti, kteří nemají k ruce chytrý telefon, mohou nouzově nahlédnout i sem: