Aktuality a zajímavosti

POSTNÍ MISIJNÍ KALENDÁŘ PRO DĚTI 2021
03.03.21

Pro postní dobu, která začíná Popeleční středou 17. února 2021, jsme pro děti opět připravili oblíbený Postní misijní kalendář plný obrázků s úkoly do Velikonoční neděle 4. dubna. Kalendář má dětem pomoci prožít postní dobu intenzivněji a hlouběji, a tak se co nejlépe přichystat na slavení největších křesťanských svátků, jimiž jsou Velikonoce.

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi v rodině, v hodinách náboženství, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkol upravit podle věku dítěte a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby.

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Kalendář je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

Postní_misijní_kalendár_color_web

Postni_misijni_lalendar_2021_cb

.


CHARITA ZÁBŘEH OBDRŽELA CENU MĚSTA ZÁBŘEH ZA ROK 2020
24.02.21

K udělení ceny města Zábřeh se připojuje a za pomoc v této tíživé době děkuje celému kolektivu Charity Zábřeh i zábřežská farnost!

 


POSTNÍ KAPKY 2021
17.02.21

S právě započatou postní dobou je zde opět možnost využití pastorační aktivity „Postní kapky“ coby přípravy na Velikonoce. Opět tak prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Autorem „Postních kapek“ je P. Petr Hofírek, duchovní správce farnosti Dolní Němčí. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" Váš život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství.

•     Liturgická modlitba pro daný den

•     Liturgická čtení a promluva

•     Citáty papeže Františka o Božím milosrdenství

•     Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera

•     Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin Holík)

•     Fotocitáty

•     Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí

Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz. Věříme, že nám tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.


NINIVE – 40 DNÍ POKÁNÍ
11.02.21

Drazí bratři a sestry,
pro letošní postní období můžete využít např. i tuto iniciativu: Ninive -
40 dní pokání (nejen) pro rodiny od o. Dominika Chmielewského
.

O. Radek Maláč


ALFA ONLINE
21.01.21

Děkujeme za Vaši registraci a těší nás Vás zájem o Alfu, ale bohužel kurz už je plný!

Tým kurzu Alfa


BETLÉMY 2020
14.01.21

 Zde ve Fotogalerii naleznete betlémy z loňského adventního tvoření dětí ze zábřežské farnosti. Všem, kteří se zúčastnili, patří velký obdiv a poděkování. Autoři tří vyhodnocených betlémů (Kolčavovi, Hackenbergerovi a Velclovi) dostali odměnu – oslíka, na ostatní čeká malý dárek, který si mohou vyzvednout v sakristii.


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
13.01.21

·     Na základě rozhodnutí vlády, s ohledem na stupeň 5 protiepidemického systému PES, je možná účast na mši svaté v kostele sv. Bartoloměje jen pro 45 osob (po přepočtu zvýšeno ‒ 10 % kapacity míst k sezení) a v kostele sv. Barbory 18 osob.Účastnící musí u jednotlivých mší být zapsáni do seznamů účastníků, které jsou umístěny před mříží kostela sv. Bartoloměje. Ti, kteří mají zapsanou intenci na danou mši, mají přednost.

·     Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Přítomni mohou být pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Nutná jsou režimová a organizační opatření, dezinfekce a větrání prostor. Mše svatá bude probíhat bez hromadného zpěvu.

·      Přibývá také počet mší svatých vysluhovaných s nedělní platností. Kromě běžných nedělních v 7:00, 8:30, 18:00 v kostele sv. Bartoloměje, je mše svatá s nedělní platností sloužena také v sobotu večer v 18:30 v kostele sv. Barbory a nově také nedělní mše svatá v 10:00 v kostele sv. Bartoloměje.

·      Ve čtvrtek v 17.30 hod. je i za těchto podmínek slavena mše svatá se zaměřením na děti.

·      Na YouTubeYouTube kanále farnosti se můžete připojit ke sledování nedělních mší svatých v 8:30.

·      Možnost individuálního přijetí svátosti smíření a eucharistie je během tiché adorace Nejsvětější Svátosti:

       - v neděli od 16:00 do 18:00.

·      Farní kostel bude i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukromým modlitbám.

·      Myslete i na své sousedy a přátele, někteří se do kostela nedostanou a Farní informace jim chybí!


DUCHOVNÍ CHUDOBA A SVĚŽÍ DUCH V CÍRKVI
24.11.20

Rozhovor s nastávajícím kardinálem vede šéfredaktor P. Antonio Spadaro, SJ, a společně se v něm zamýšlí nad impulzy, které církvi dal II. Vatikánský koncil a které byly doposud spícími. Zastaví se u soudobé pandemické situace, odhalující stav duchovní chudoby, cesty evangelizace, nové ekleziologie a rodinné církve, která se nám nyní nabízí a jež nám může pomoci z této duchovní chudoby vyjít. Odhaluje se nám cesta obnovy, změny sebe sama a pastoračního obrácení, o kterém hovoří papež František.

Skutečně se jedná o velmi podnětný text, jenž přináší svěžího ducha, vede k zamyšlení a ukazuje možnou cestu, jež před námi stojí. Toto vše jsou důvody, proč jsem ho přeložil a proč Vám ho doporučuji k přečtení!

Jan Gabriel Pajer, doporučuje i O. Radek Maláč

pdf Biskup Mario Grech - rozhovor s novým sekretářem Synodu biskupů.pdf